Raporty bieżące

Raport bieżący nr 29 /2018

Podjęcie decyzji o umorzeniu części obligacji serii 1/2014

(Raport bieżący nr 29 /2018)

25.06.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego RB nr 23/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., informuje, iż w dniu 25 czerwca 2018 r. Emitent nabył 40.000 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 40 mln PLN w celu umorzenia oraz Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie umorzenia tych obligacji z dniem 25 czerwca 2018 r. Obligacje serii 1/2014 były wyemitowane przez Emitenta w dniu 25 czerwca 2014 r.

Raport bieżący nr 28 /2018

Podjęcie decyzji o emisji obligacji serii 1/2018

(Raport bieżący nr 28 /2018)

21.06.2018 /Emitent/

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego RB nr 23/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. dotyczącego zmiany do Programu emisji obligacji oraz podjęcia rozmów z posiadaczami obligacji serii 1/2014, o podjęciu decyzji o emisji obligacji serii 1/2018 oraz o przyjęciu szczegółowych warunków emisji obligacji serii 1/2018 (dalej „Obligacje”):

 1. Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 29 czerwca 2018 r. na podstawie ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji do maksymalnej wartości nominalnej obligacji nieprzekraczającej 500.000.000 PLN;
 2. Spółka dokona emisji do 210.000 sztuk Obligacji kuponowych o łącznej wartości nominalnej do 210.000.000 PLN;
 3. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela o wartości nominalnej jednej Obligacji w wysokości 1.000 PLN;
 4. Emitowane Obligacje nie będą miały formy dokumentu. W dniu emisji Obligacje zostaną zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. Po dniu emisji Obligacji spółka podejmie czynności konieczne do rejestracji Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
 5. Obligacje zostaną zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółki zależne Spółki tj. CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach i CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach;
 6. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o stałą marżę, odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych;
 7. Spółka podejmie czynności wymagane do wprowadzenia Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.
 8. Wykup Obligacji według ich wartości nominalnej nastąpi w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Obligacje będą przedmiotem oferty prywatnej, prowadzonej na podstawie art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, skierowanej wyłącznie do posiadaczy obligacji Spółki serii 1/2014 (dalej: „Obligacje serii 1/2014”).

Spółka przydzieli Obligacje posiadaczom Obligacji serii 1/2014, którzy złożyli w deklaracji nabycia zapisy na obligacje serii 1/2018 pod warunkiem sprzedania przez takiego inwestora wszystkich posiadanych przez niego obligacji serii 1/2014 Spółce lub mBank S.A. działającemu jako dealer w stosunku do Obligacji, w dacie waluty odpowiadającej dniu emisji Obligacji tj. 29 czerwca 2018 r. Spółka nabędzie Obligacje serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 203.450.000 PLN zaoferowane przez ich posiadaczy w celu umorzenia.

powrót do listy

Raport bieżący nr 27/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

(Raport bieżący nr 27/2018)

20.06.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów

 
Zarząd CCC S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2018 r.

 1. Ultro Sp. z o.o. (podmiot zależny od Dariusza Miłka), 16.520.000 głosów (11.060.000 akcji), co stanowiło 49,09% głosów na ZWZA i 34,55% ogólnej liczby głosów,
 2. Leszek Gaczorek, 3.030.000 głosów (1.990.000 akcji), co stanowiło 9,00% głosów na ZWZA i 6,34% ogólnej liczby głosów,
 3. Aviva OFE AVIVA BZ WBK, 2.987.000 głosów (2.987.000 akcji), co stanowiło 8,88% głosów na ZWZA i 6,25% ogólnej liczby głosów,
 4. NATIONALE-NEDERLANDEN OFE, 2.000.000 głosów (2.000.000 akcji), co stanowiło 5,94% głosów na ZWZA i 4,18% ogólnej liczby głosów.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się