Raporty bieżące

Raport bieżący nr 14/2018

Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta

(Raport bieżący nr 14/2018)

02.05.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 maja 2018 roku, podmiot zależny od Emitenta, eobuwie.pl S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze otrzymał podpisany aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 26 października 2017 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57.

Niniejszy aneks podwyższył limit kredytowy do łącznej kwoty 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych, 00/100), w ramach którego Bank udzielił Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 40.000.000,00 PLN oraz w formie gwarancji bankowych i akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 20.000.000,00 PLN.

Limit przedłużony został do dnia 31 października 2018 roku.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych przez Grupę z Bankiem.

Łączne maksymalne zaangażowanie Banku Polska Kasa Opieki S.A. wobec Grupy CCC zwiększyło się z 530 mln PLN do 560 mln PLN.

Raport bieżący nr 13/2018

Raport miesięczny za kwiecień 2018
(Raport bieżący nr 13/2018)

02.05.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za kwiecień 2018 wyniosły 455,4 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 32,5%.

Przychody za okres styczeń – kwiecień wyniosły ponad 1149,7 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2017 o 8,0%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za kwiecień 2018 wyniosły ponad 346,7 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 24,1% , narastająco za okres styczeń – kwiecień wyniosły około 839,7 mln PLN i były niższe o 1,2% w stosunku do roku 2017

Przychody w kanale internetowym za kwiecień 2018 wyniosły 90,6 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 88,0%, narastająco za okres styczeń – kwiecień wyniosły 259,2 mln PLN i były wyższe o 63,0% w stosunku do roku 2017.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski - Wiceprezes

2/ Mariusz Gnych    – Wiceprezes

 

powrót do listy

Raport bieżący nr 12/2018

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za pierwszy kwartał 2018r.

(Raport bieżący nr 12/2018)

27.04.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. w związku z podjęciem uchwały w dniu 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zastosowania nowego Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) dotyczącego Leasingu, zgodnie ze zmodyfikowanym podejściem retrospektywnym dla okresu sprawozdawczego rozpoczynającego się od 1 stycznia 2018 roku, przekazuje do publicznej wiadomości sporządzone zgodnie ze standardem MSSF 16 wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za pierwszy kwartał 2018 roku oraz wartości porównawcze za pierwszy kwartał roku 2017 w wysokości, w jakiej były raportowane. Dodatkowo prezentowane są dane za pierwszy kwartał roku 2018 sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę w roku 2017.

 

Zastrzeżenie: Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za Q1 2018 roku jest nadal w trakcie przygotowywania, a jego publikacja nastąpi 15 maja 2018 r.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się