Raporty bieżące

Raport bieżący nr 11/2018

Nabycie przez podmiot zależny udziałów w spółce Shoe Express S.A.

(Raport bieżący nr 11/2018)

25.04.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2017 z dnia 22 grudnia 2017 roku informuje, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku, zawarł umowę nabycia, pośrednio przez spółkę zależną CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, 100% udziałów w spółce Shoe Express S.A. („Spółka”) z siedzibą w Bukareszcie. Spółka Shoe Express S.A. uprzednio nabyła od spółki Peeraj Brands International SRL zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą prowadzenie wszystkich sklepów działających pod marką CCC w Rumunii. Sklepy te były do tej pory prowadzone przez spółkę Peeraj Brands International SRL na podstawie umowy franczyzy z Emitentem. Łączna wartość transakcji to 33 mln EUR, przed uwzględnieniem rozliczeń związanych z kapitałem obrotowym, które nastąpią w określonym czasie po transakcji. Umowa zawiera zwyczajowe postanowienia m.in. dotyczące oświadczeń sprzedającego, odpowiedzialności stron i ww. rozliczeń po transakcyjnych. Rumuński urząd ochrony konkurencji wydał decyzję o braku sprzeciwu co do przeprowadzenia transakcji. Sfinalizowanie transakcji i przeniesienie własności akcji Spółki nastąpiło w dniu podpisania umowy nabycia, to jest w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

Raport bieżący nr 10/2018

Uchwała Zarządu CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy

(Raport bieżący nr 10/2018)

24.04.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji przeznaczenia całości zysku jednostkowego netto CCC S.A. wypracowanego w 2017 roku, w wysokości 37 372 525,22 zł (słownie: trzydzieści siedem milinów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 22/100) oraz części kapitału zapasowego, w kwocie 57 304 674,78 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 78/100), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez Zarząd do podziału między akcjonariuszy wynosi
94 677 200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych). Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 2,30 zł.

Zarząd Spółki zarekomendował ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 29 września 2018 roku oraz termin jej wypłaty (dzień W) na dzień 1 października 2018 roku.

Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją Walnemu Zgromadzeniu.

powrót do listy

Raport bieżący nr 9/2018

Zawarcie warunkowej umowy zobowiązującej do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

(Raport bieżący nr 09/2018)

11.04.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku, zawarł z Adler International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrówkach, gm. Czarna, Łańcut (dalej: „Sprzedający”) warunkową umowę zobowiązującą do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „Umowa”). Na podstawie Umowy Emitent zobowiązał się do nabycia od Sprzedającego zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: „Adler ZCP”) obejmującej prowadzenie salonów detalicznej sprzedaży obuwia oznaczonych logo „CCC”, wchodzących w skład sieci sprzedaży zorganizowanej przez CCC, z wykorzystaniem organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego w istniejącym przedsiębiorstwie Sprzedającego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji zadań gospodarczych związanych z tą działalnością oraz części zobowiązań.

W ramach realizacji transakcji na podstawie Umowy, Emitent nabędzie od Sprzedającego przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55(1) Kodeksu Cywilnego, w skład którego wchodzi 41 agencyjnych sklepów działających w Polsce, w tym 4 sklepy będące jeszcze w fazie przygotowania. ZCP, według danych otrzymanych od Sprzedającego, za rok obrotowy 2017 osiągnęła zysk brutto w wysokości 18,5 milionów złotych. Uzgodniona cena sprzedaży ZCP wynosi 68.5 milionów złotych.

Zgodnie z umową, Sprzedający zamierza wykorzystać część środków otrzymanych w związku ze zbyciem ZCP na przyspieszenie ekspansji sklepów franczyzowych systemu sprzedaży CCC na Ukrainie i do 2021 roku otworzy 50 nowych sklepów CCC.

Umowa została zawarta, miedzy innymi, pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Emitenta części mienia Sprzedającego.

Transakcja ta stanowi kolejny etap realizacji strategii Grupy Kapitałowej CCC S.A. w zakresie porządkowania i rozwoju sieci sprzedaży.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się