Raporty bieżące

Raport bieżący nr 8/2018

Raport miesięczny za marzec 2018

(Raport bieżący nr 8/2018)

03.04.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za marzec 2018 wyniosły 254,9 mln PLN i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 19,3%.

Przychody za okres styczeń – marzec wyniosły ponad 692,7 mln PLN i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2017 o 3,8%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za marzec 2018 wyniosły ponad 181 mln PLN i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 28,5%, narastająco za okres styczeń – marzec wyniosły około 493 mln PLN i były niższe o 13,6% w stosunku do roku 2017.

Przychody w kanale internetowym za marzec 2018 wyniosły 65,5 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 42,7%, narastająco za okres styczeń – marzec wyniosły 168,5 mln PLN i były wyższe o 52,1% w stosunku do roku 2017.

Raport bieżący nr 7/2018

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za 2017r.

(Raport bieżący nr 7/2018)

12.03.2018 /Emitent/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za 2017 rok oraz wartości porównawcze za rok 2016 w wysokości, w jakiej były raportowane:

Przychody ze sprzedaży: 4 194 mln PLN (+31,7 % rdr), w tym z kanału e-commerce 606 mln PLN (+111% rdr),

Zysk brutto na sprzedaży: 2 150 mln PLN (+28% rdr), w tym z kanału e-commerce 250 mln PLN (+104% rdr),

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu: 1732 mln PLN (+30% rdr),

Pozostałe przychody i koszty operacyjne (saldo):  -13 mln PLN wobec +26 mln PLN (2016), w tym ujemne różnice kursowe -29 mln PLN (dodatnie 13 mln PLN w 2016)

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 405 mln PLN (+8,4% rdr), w tym z kanału e-commerce 88 mln PLN (+72% rdr),

EBITDA: 502 mln PLN (+12% rdr), w tym z kanału e-commerce 90 mln PLN (+72% rdr), EBITDA bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego 510 mln PLN,

Saldo przychodów i kosztów finansowych: -64 mln PLN (-33 mln PLN w 2016), w tym różnice kursowe -18 mln PLN (-2 mln PLN w 2016),

Zysk brutto: 341 mln PLN (bez zmian rdr), 

Zysk netto: 303 mln PLN (-4% rdr), w tym przypisany akcjonariuszom mniejszościowym 15 mln PLN.

 

Wybrane dane bilansowe na 31.12.2017:

Stan zapasów: 1418 mln PLN (+37% rdr, -6% licząc kwartał do kwartału), w tym z kanału e-commerce 164 mln PLN (+77% rdr, -19% licząc kwartał do kwartału),

Stan zobowiązań handlowych: 236 mln PLN (+29% rdr),

Stan należności handlowych: 96 mln PLN (+4% rdr),

Kapitał własny: 1 168 mln PLN (-5,5% rdr), po uwzględnieniu zmiany wyceny zobowiązania do zakupu 25,01% akcji Eobuwie.pl SA (wzrost wyceny o 534 mln PLN),

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 512 mln (+257% rdr), 

Zadłużenie netto: 405 mln PLN, wartość wskaźnika dług netto/EBITDA 0,8 (1,5 na 31.12.2016).

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (OCF) wyniosły +78 mln PLN (+174 w 2016).

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej wyniosły +515 mln PLN (-10 w 2016).

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej wyniosły -222 mln PLN (-362 w 2016).

 

Łączna powierzchnia handlowa Grupy na dzień 31.12.2017 wyniosła 536 tys. m2 a liczba sklepów 925. Wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych wyniósł w 2017 roku 10,8% licząc rok do roku.

 

Zastrzeżenie: Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za 2017 rok jest nadal w trakcie przygotowywania, a jego publikacja nastąpi 26 marca 2017.

powrót do listy

Raport bieżący nr 6/2018

Raport miesięczny za luty 2018

(Raport bieżący nr 6/2018)

01.03.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 
Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za luty 2018 wyniosły 193,5 mln PLN i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4,9%.

Przychody za okres styczeń – luty wyniosły ponad 437,1 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2017 o 8,0%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za luty 2018 wyniosły 136,6 mln PLN i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,9% , narastająco za okres styczeń – luty wyniosły około 311,0 mln PLN i były niższe o 1,9% w stosunku do roku 2017

Przychody w kanale internetowym za luty 2018 wyniosły 44,4 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 41,0%, narastająco za okres styczeń – luty wyniosły około 103 mln PLN i były wyższe o 58,6% w stosunku do roku 2017.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się