Raporty bieżące

Raport bieżący nr 2/2018

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

(Raport bieżący nr 2/2018)

12.01.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd CCC S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w następujących dniach:

-        I   kwartał 2018 r. – 15.05.2018 r.

-        III kwartał 2018 r. – 09.11.2018 r.

2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 24.08.2018 r.

3. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok zostanie opublikowany w dniu 26.03.2018 r.

 

Jednocześnie, zgodnie z § 83  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd CCC S.A., informuje iż Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego. Spółka zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową oraz skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za
IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją
§ 101 ust. 2 Rozporządzenia.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski   – Wiceprezes Zarządu
2/ Mariusz Gnych        – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 1/2018

Raport miesięczny za grudzień 2017

(Raport bieżący nr 1/2018)

02.01.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2018 wyniosły 467,8 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 41,9%.

Przychody za okres styczeń – grudzień wyniosły 4.193,0 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016 o 31,6%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za grudzień 2017 wyniosły 385,1 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 33,7%, narastająco za okres styczeń – grudzień wyniosły 3.390,6 mln PLN i były wyższe o 24,0% w stosunku do roku 2016.

Przychody w kanale internetowym za grudzień 2017 wyniosły 63,2 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 103,9%, narastająco za okres styczeń – grudzień wyniosły 606,6 mln PLN i były wyższe o 111,5% w stosunku do roku 2016.

powrót do listy

Raport bieżący nr 66/2017

Zawarcie niewiążącego wstępnego porozumienia dotyczącego nabycia od franczyzobiorcy przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie sklepów działających pod marką CCC w Rumunii oraz listu intencyjnego dotyczącego otwarcia salonów CCC w Gruzji i Kazachstanie

(Raport bieżący nr 66/2017)

22.12.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 roku, zawarł z Peeraj Brands International SRL (podmiotem prowadzącym sklepy pod marką CCC w Rumunii na podstawie umowy franczyzy z Emitentem) (dalej „Peeraj”) oraz osobami fizycznymi, będącymi udziałowcami Peeraj (łącznie z Peeraj "Sprzedający"):

(i) niewiążące wstępne porozumienie dotyczące nabycia przez Emitenta przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie wszystkich sklepów działających pod marką CCC w Rumunii oraz powiązanej z tą działalnością spółki Shoe Express SRL (łącznie "Peeraj CCC ") ("Transakcja") ("Wstępne Porozumienie"),

(ii) list intencyjny dotyczący otwarcia przez Peeraj sklepów CCC w Kazachstanie i Gruzji na podstawie umowy franczyzy z Emitentem, której zawarcie jest planowane w pierwszej połowie 2018 roku, przed zawarciem Transakcji ("List Intencyjny").

Łączna kwota do zapłaty przez Emitenta w ramach Transakcji określona została na 33 miliony EUR. Kwota ta może zostać odpowiednio zmieniona w zależności od rozwoju w działalności Peeraj CCC po 1 stycznia 2018 roku. List Intencyjny przewiduje, że Emitent będzie uprawniony do zatrzymania 1 miliona EUR z ceny Transakcji na poczet ceny za towary przeznaczone do sprzedaży w Kazachstanie i Gruzji.

Realizacja Transakcji jest uwarunkowana od spełnienia się szeregu warunków, m. in. dokonania odpowiednich przekształceń korporacyjnych w ramach Peeraj CCC, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych, w tym zgody odpowiednich organów antymonopolowych, finalizacji badania due diligence oraz innych, standardowych dla tego typu transakcji. Zamknięcie Transakcji jest przewidziane na II kwartał 2018 roku.

W dniu podpisania Wstępnego Porozumienia, w ramach Peeraj CCC działa sieć 54 sklepów operowanych przez Peeraj pod marką CCC. Według danych pro forma otrzymanych od Sprzedających, sprzedaż Peeraj CCC w 2016 roku wyniosła 178 mln RON (ok. 38 mln EUR), przy zysku netto 25 mln RON (przy obowiązujących warunkach handlowych pomiędzy Peeraj CCC a Emitentem). Według danych otrzymanych od Sprzedających, przychody za okres styczeń-październik 2017 były wyższe od osiągniętych w okresie styczeń-październik 2016 o 28%.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się