Raporty bieżące

Raport bieżący nr 39/2008

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału w spółce zależnej 

(Raport bieżący nr 39/2008)

26.09.2008 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie –informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych, Zarząd NG2 S.A. informuje, iż w dniu 25 września 2008 powziął informację
o rejestracji w dniu 15 września 2008 roku, przez Sąd Miejski w Pradze (Czechy), podwyższenia
kapitału zakładowego spółki CCC BOTY Czech s.r.o. z siedzibą w Pradze. Kapitał podwyższony
został z kwoty 34.200.000 CZK do kwoty 75.000.000 CZK. Nowo utworzone udziały zostały objęte
przez jedynego wspólnika NG2 S.A. i pokryte w drodze konwersji wierzytelności spółki CCC Boty
Czech s.r.o. wobec NG2 S.A.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego NG2 S.A. posiada 100% udziałów w spółce
CCC BOTY Czech s.r.o., reprezentujących 100% głosów na walnym zgromadzeniu wspólników.

Raport bieżący nr 38/2008

Powołanie Pana Piotra Nowjalisa na stanowisko Dyrektora Finansowego.

(Raport bieżący nr 33/2008)

03.09.2008 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd NG2 SA zgodnie z § 5 ust.1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października
2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych (Dz.U. nr 209 poz.1744) informuje, że powierzył pełnienie funkcji Dyrektora
Finansowego Panu Piotrowi Nowjalis.

Pan Piotr Nowjalis ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym (kierunek: Międzynarodowe Stosunki
Gospodarcze i Polityczne, specjalność: Handel Morski) oraz na Wydziale Prawa i Administracji
(kierunek: Administracja) Uniwersytetu Gdańskiego.

Pan Piotr Nowjalis kolejno pracował:
− w roku 1997 w P.P. Polskie Linie Oceaniczne w Gdyni jako inspektor ds. finansowych,
− w latach 1998-1999 w Rafinerii Gdańskiej S.A. z siedzibą w Gdańsku jako specjalista ds.
finansowych,
− w latach 1999-2002 w KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie jako dyrektor finansowy –
dyrektor wykonawczy,
− w latach 2002-2003 w M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku jako dyrektor
ds. ekonomicznych,
− w latach 2003 -2008 w AB SA z siedzibą we Wrocławiu pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora
Finansowego.

Pan Piotr Nowjalis nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej,
ani też nie zasiada w organach podmiotu konkurencyjnego w stosunku do NG2 SA. Pan Piotr Nowjalis
nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o
KRS.

1/ Mariusz Gnych – Wiceprezes
2/ Lech Chudy - Wiceprezes

powrót do listy

Raport bieżący nr 37/2008

Raport miesięczny za sierpień 2008 (Raport bieżący nr 37/2008)

03.09.2008 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie –informacje bieżące i okresowe

Zarząd NG2 S.A. informuje, że jednostkowe przychody ze sprzedaży osiągnęły w miesiącu sierpniu
2008 roku kwotę 69,1 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w sierpniu ubiegłego roku o 61,6%.
Przychody za okres styczeń – sierpień 2008 wyniosły 444,5 mln PLN i były wyższe od osiągniętych
w analogicznym okresie 2007 roku o 40,5 %.
Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2008 stanowiła 65,1% sprzedaży ogółem, a w okresie styczeń –
sierpień 2008 – 73,8 %.

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się dużych firm obuwniczych w Europie i jednocześnie jednym z największych producentów obuwia w tym regionie. CCC poprzez eobuwie.pl SA jest również liderem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, w segmencie obuwia. Grupa CCC posiada sieć blisko 1.200 salonów i działa w 23 krajach w Europie i poza nią, w kanałach off-line i on-line. Modne i atrakcyjne produkty CCC i eobuwie.pl oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, jak również w Szwajcarii (przez sieć Voegele). Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych w Polsce, zatrudnia ponad 14 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. W 2017 roku sprzedaż Grupy CCC osiągnęła 4,2 mld zł (1 mld EUR), co stanowi wzrost o 32% w stosunku do 2016. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się