Raporty bieżące

Raport bieżący nr 49/2019

Decyzja Zarządu o utworzeniu rezerwy w związku z nieostateczną decyzją organu podatkowego 

(Raport bieżący nr 49/2019)

01.09.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Spółki CCC S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 1 września 2019 roku, kierując się zasadą ostrożności, po przeprowadzeniu analizy prawnej, podjął decyzję o utworzeniu rezerwy, w wysokości 21 mln PLN i zarachowaniu jej w ciężar kosztów zarządu roku bieżącego. Operacja ta będzie miała wpływ na obniżenie wyniku finansowego netto o kwotę 17,1 mln PLN (4,0 mln PLN wartość podatku odroczonego), który będzie wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2019 r.

Decyzja Zarządu związana jest z otrzymaniem wydanej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu (dalej: „Organ”) decyzji w sprawie określenia spółce CCC.eu sp. z o.o. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu dokonanej czynności nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie umowy z dnia 01.10.2014 r. zawartej pomiędzy CCC Shoes&Bags sp. z o.o. a CCC.eu sp. z o.o., po przeprowadzeniu postępowania podatkowego.

Niniejszą decyzją Organ zakwestionował podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zmieniając w odniesieniu do części transakcji stawkę podatkową z 1% na 2%), zwiększając tym samym kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 21.160.496,00 zł.

Wydana decyzja nie jest ostateczna. Jest ona obecnie szczegółowo analizowana, a zgodnie z wiedzą Emitenta, spółka CCC.eu sp. z o.o. zamierza skorzystać z prawa wniesienia odwołania od wydanej decyzji w związku z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych w odniesieniu do stosowania podatku od czynności cywilnoprawnych w analogicznych stanach faktycznych.

Raport bieżący nr 48/2019

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A.

(Raport bieżący nr 48/2019)

29.08.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…), Zarząd CCC S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”) zwołanego na dzień 26 września 2019 roku.

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://firma.ccc.eu/pl/21,walne-zgromadzenie.html.

powrót do listy

Raport bieżący nr 47/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 26 września 2019 roku

(Raport bieżący nr 47/2019)

29.08.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje na dzień 26 września 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.

Zwołanie Walnego Zgromadzenia, wynika z zaproponowanej przez Zarząd Spółki zmiany roku obrotowego i podatkowego. Niniejsza zmiana ma celu zharmonizowanie roku obrotowego i podatkowego z sezonami modowymi. Po dokonaniu zmiany rok obrotowy i podatkowy stanowić będzie okres 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego i kończący w dniu 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. W związku z powyższym, rok obrotowy 2020 będzie miał 13 miesięcy, a rok obrotowy od 2021 rozpocznie się 1 lutego.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączeniu.

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się dużych firm obuwniczych w Europie i jednocześnie jednym z największych producentów obuwia w tym regionie. CCC poprzez eobuwie.pl SA jest również liderem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, w segmencie obuwia. Grupa CCC posiada sieć blisko 1.200 salonów i działa w 23 krajach w Europie i poza nią, w kanałach off-line i on-line. Modne i atrakcyjne produkty CCC i eobuwie.pl oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, jak również w Szwajcarii (przez sieć Voegele). Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych w Polsce, zatrudnia ponad 14 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. W 2017 roku sprzedaż Grupy CCC osiągnęła 4,2 mld zł (1 mld EUR), co stanowi wzrost o 32% w stosunku do 2016. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się