Raporty bieżące

Raport bieżący nr 40/2019

Powołanie Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

(Raport bieżący nr 40/2019)

18.06.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku powołało Członków Rady Nadzorczej, na wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się w dniu 18 czerwca 2019 roku, w osobach:


–     Pana Dariusza Miłka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

–     Pana Wiesława Olesia – Członka Rady Nadzorczej;

–     Pana Waldemara Jurkiewicza – Członka Rady Nadzorczej;

–     Pani Zofii Dzik – Członka Rady Nadzorczej;

–     Pana Filipa Gorczycy – Członka Rady Nadzorczej.


Życiorysy zawodowe zawierające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przekazano w załączeniu.

Żaden z Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Żaden z nich nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej osobowej i nie pełni funkcji w organach konkurencyjnej spółki kapitałowej, oraz nie jest członkiem organów w innych konkurencyjnych wobec Spółki osobach prawnych. Żaden nie figuruje również w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Raport bieżący nr 39/2019

Uchwały podjęte przez ZWZA CCC S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku

(Raport bieżący nr 39/2019)

18.06.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Działając zgodnie z § 19 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 18 czerwca 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd CCC S.A. informuje, że:
- zgodnie z § 19 pkt. 7 ww. Rozporządzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
- zgodnie z § 19 pkt. 8 ww. Rozporządzenia nie było uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
- zgodnie z § 19 pkt. 9 ww. Rozporządzenia do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

powrót do listy

Raport bieżący nr 38/2019

Uchwała ZWZA CCC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018

(Raport bieżący nr 38/2019)

18.06.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2019 roku podjęło uchwałę nr 6/ZWZA/2019 w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego w wysokości 19 760 640,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło dzień 18 września 2019 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2018 (dzień dywidendy), natomiast dzień 1 października 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały na jedną akcję CCC S.A. przypada z tytułu dywidendy kwota 0,48 PLN, liczba akcji CCC S.A. uprawnionych do dywidendy wynosi 41.168.000.

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się dużych firm obuwniczych w Europie i jednocześnie jednym z największych producentów obuwia w tym regionie. CCC poprzez eobuwie.pl SA jest również liderem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, w segmencie obuwia. Grupa CCC posiada sieć blisko 1.200 salonów i działa w 23 krajach w Europie i poza nią, w kanałach off-line i on-line. Modne i atrakcyjne produkty CCC i eobuwie.pl oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, jak również w Szwajcarii (przez sieć Voegele). Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych w Polsce, zatrudnia ponad 14 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. W 2017 roku sprzedaż Grupy CCC osiągnęła 4,2 mld zł (1 mld EUR), co stanowi wzrost o 32% w stosunku do 2016. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się