Raporty bieżące

Raport bieżący nr 36/2019

Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej CCC S.A.

(Raport bieżący nr 36/2019)

13.06.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, informuje, że w dniu 13 czerwca 2019 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Pana Mariusza Gnycha, o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatur:

- Pana Dariusza Miłka,

- Pana Wiesława Olesia,

- Pana Waldemara Jurkiewicza, na członków Rady Nadzorczej Spółki.

Otrzymane od akcjonariusza życiorysy zawodowe kandydatów oraz zgłoszenie, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący nr 35/2019

Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej CCC S.A.

(Raport bieżący nr 35/2019)

12.06.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w związku ze zwołanym na dzień 18 czerwca 2019 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy, informuje, że w dniu 12 czerwca 2019 roku otrzymał zawiadomienie od akcjonariusza Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury pani Zofii Dzik na członka Rady Nadzorczej Spółki.
Otrzymane od akcjonariusza życiorys zawodowy kandydata oraz zgłoszenie, stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Emitent informuje, że Pani Zofia Dzik złożyła oświadczenie, że spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.


Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

powrót do listy

Raport bieżący nr 34/2019

Raport miesięczny za maj 2019

(Raport bieżący nr 34/2019)

03.06.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży (wszystkie kanały sprzedaży) za maj 2019 wyniosły 475 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6%.

 

V 2018

V 2019

rdr

I-V 2018

I-V 2019

rdr

Sprzedaż [mln PLN]

       446,8  

       475,2  

6%

     1 542,2  

     2 037,6  

32%

Sieć detaliczna

       369,6  

       352,7  

-5%

     1 160,1  

     1 441,7  

24%

CCC

       367,7  

       296,8  

-19%

     1 152,7  

     1 205,8  

5%

KVAG

         43,3  

 

       189,4  

 

Gino Rossi

           6,7  

 

           20,2  

 

eobuwie

           1,9  

           5,9  

211%

             7,4  

           26,3  

255%

e-commerce

         71,0  

       110,0  

55%

       329,9  

       534,3  

62%

eobuwie

         71,0  

       103,0  

45%

       329,9  

       504,9  

53%

KVAG

           1,5  

 

           10,9  

 

Gino Rossi

           1,0  

 

             3,6  

 

DeeZee

           4,5  

 

           14,9  

 

Hurt

           6,2  

         12,5  

102%

           52,3  

           61,6  

18%

    CCC

           6,2  

         12,3  

98%

           52,3  

           59,4  

14%

    Gino Rossi

 

           0,2  

 

 

             2,2  

 

Powierzchnia [tys. m2]

       511,3  

       697,9  

36%

 

 

 

 

Przychody za okres styczeń – maj (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 2 038 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2018 o 32%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za maj 2019 wyniosły około 353 mln PLN (w tym 5,9 mln PLN – eobuwie.pl S.A., 43,3 mln PLN Karl Vögele AG i 6,7 mln PLN Gino Rossi) i były niższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 5%, narastająco za okres styczeń – maj wyniosły około 1 442 mln PLN (w tym 26,3 mln PLN – eobuwie.pl S.A., 189,4 mln PLN Karl Vögele AG i 20,2 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe o 24% w stosunku do roku 2018.

Przychody w kanale internetowym za maj 2019 wyniosły 110 mln PLN (w tym 1,5 mln PLN Karl Vögele AG, 4,5 mln PLN DeeZee Sp. z o.o. i 1,0 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 55%, narastająco za okres styczeń – maj wyniosły 534 mln PLN (w tym 10,9 mln PLN Karl Vögele AG, 14,9 mln PLN DeeZee Sp. z o.o. i 3,6 mln PLN Gino Rossi) i były wyższe o 62% w stosunku do roku 2018.

Powierzchnia sklepów Grupy CCC na dzień 31.05.2019 r. wyniosła 698 tys. m2 (w tym 80,9 tys. m2 Karl Vögele AG i 8,0 tys. m2 Gino Rossi) i była wyższa o 36% rdr.

W raporcie nie uwzględniono przychodów zgodnie z MSSF 5 działalność zaniechana.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się