Raporty bieżące

Raport bieżący nr 22/2019

Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

(Raport bieżący nr 22/2019)

11.04.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołany został Pan Jerzy Suchnicki oraz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Wiesław Oleś.

Jednocześnie uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwiększono liczebność Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2017-2019 do sześciu członków, a w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali:

- Pan Dariusz Miłek – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Pan Filip Gorczyca – jako Członek Rady Nadzorczej.

Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą podjęcia.

Jednocześnie Spółka informuje, że nowo powołani członkowie  Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność przez nich wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą oni w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.  Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka przekazuje niniejszym w załączeniu życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki. 

Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 4 i pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757). 

Raport bieżący nr 21/2019

Uchwały podjęte przez NWZA CCC S.A. w dniu 11 kwietnia 2019 roku

(Raport bieżący nr 21/2019)

11.04.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Działając zgodnie z § 19 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 11 kwietnia 2019 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CCC S.A., jako załącznik do niniejszego raportu.

powrót do listy

Raport bieżący nr 20/2019

Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej CCC S.A.

(Raport bieżący nr 20/2019)

04.04.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent" lub „Spółka"), działając zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz w związku ze zwołanym na dzień 11 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, informuje, że w dniu dzisiejszym, otrzymał od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zgłoszenie kandydatury Pana Filipa Gorczycy na członka Rady Nadzorczej Spółki. Otrzymany od akcjonariusza życiorys zawodowy kandydata oraz zgłoszenie, stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, że Pan Filip Gorczyca złożył oświadczenie, że spełnia kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się