Raporty bieżące

Raport bieżący nr 08/2019

Informacja o rezerwach i odpisach w rocznym sprawozdaniu finansowym

(Raport bieżący nr 8/2019)

21.02.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w ramach wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CCC S.A. za 2018 r. powziął wiedzę o możliwej konieczności ujęcia w tych sprawozdaniach finansowych rezerw i odpisów, które mogą mieć istotny wpływ na wynik finansowy za 2018 r., oraz o ich szacunkowej wartości.

Utworzenie rezerw i odpisów jest związane ze zbyciem 100% udziałów w spółce zależnej Emitenta, CCC Germany GmbH, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym RB nr 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. i wynika z otrzymanego w dniu 20.02.2019 wstępnego szacunku wartości zbywanej spółki zależnej Emitenta sporządzonego przez zewnętrznego doradcę Emitenta.

Przewidywany wpływ na wynik finansowy za 2018 r. spowodowany ujęciem ww. rezerw i odpisów w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyniesie ok. 79 mln zł, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CCC S.A. wyniesie łącznie ok. 68 mln zł (co będzie wynikało z utworzenia rezerwy w związku z wystąpieniem ujemnej wartości godziwej CCC Germany w wysokości ok. 12 mln zł oraz ujęcia odpisu na aktywa trwałe w kwocie ok. 56 mln zł) i zostanie ujęty w działalności zaniechanej. Opisany wpływ na wynik finansowy za 2018 r. na dzień 31 grudnia 2018 r. nie ma charakteru gotówkowego.

Spółka zastrzega, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 r. są w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane ujęcie, jak również kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Publikacja raportu rocznego CCC S.A. za 2018 r. nastąpi w dniu 14 marca 2019 r.

 

 

Podpisy:
1/ Marcin Czyczerski – Wiceprezes Zarządu

2/ Karol Półtorak        – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 07/2019

Zawarcie aneksów do umów kredytowych przez spółkę zależną Emitenta

(Raport bieżący nr 7/2019)

18.02.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 18 lutego 2019 roku powziął informację o otrzymaniu przez spółkę zależną CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach aneksów z dnia 13 lutego 2019 roku do umów o kredyt odnawialny oraz o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 3 marca 2009 roku, zawartych z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16. Spółka informowała o zawarciu ww. umów raportem bieżącym RB nr 8/2009 w dniu 10 marca 2009 roku.

Aneksy do umów o kredyt odnawialny oraz o kredyt w rachunku bieżącym zmieniły ostateczny termin spłaty kredytów do dnia 11 lutego 2021 roku (poprzedni termin: 13 lutego 2019 r.).

Całkowita wartość kredytów nie uległa zmianie i wynosi 202.000.000,00 PLN, przy czym dokonano zmiany wartości kwot poszczególnych kredytów. Aneks do umowy o kredyt odnawialny zmienił kwotę kredytu na 101.000.000,00 PLN (poprzednia wartość: 176.000.000,00 PLN), natomiast aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym zmienił kwotę kredytu na 101.000.000,00 PLN (poprzednia wartość: 26.000.000,00 PLN).

Pozostałe postanowienia umów nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów.

 

powrót do listy

Raport bieżący nr 06/2019

Raport miesięczny za styczeń 2019

(Raport bieżący nr 6/2019)

01.02.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży (wszystkie kanały sprzedaży) za styczeń 2019 wyniosły 309,4 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 34% (bez uwzględnienia działalności CCC Germany)

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za styczeń 2019 wyniosły ponad 222 mln PLN (w tym 3,7 mln PLN – eobuwie.pl S.A. i 38,5 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 37% (bez uwzględnienia działalności CCC Germany)

Przychody w kanale internetowym za styczeń 2019 wyniosły 84,7 mln PLN (w tym 1,6 mln PLN Karl Vögele AG i 2,1 mln PLN DeeZee Sp. z o.o.) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 45%.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się