Raporty bieżące

Raport bieżący nr 49/2018

Raport miesięczny za październik 2018

(Raport bieżący nr 49/2018)

05.11.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za październik 2018 wyniosły 532,8 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14%.

Przychody za okres styczeń – październik wyniosły 3808,5 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2017 o 15%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za październik 2018 wyniosły ponad 426,3 mln PLN (w tym 3,2 mln PLN – eobuwie.pl S.A. i 49,6 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14%, narastająco za okres styczeń – październik wyniosły około 2973,9 mln PLN (w tym 22,9 mln PLN – eobuwie.pl S.A. i 197,6 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe o 11% w stosunku do roku 2017

Przychody w kanale internetowym za październik 2018 wyniosły 97,2 mln PLN (w tym 3,1 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 38%, narastająco za okres styczeń – październik wyniosły 743,8 mln PLN (w tym 9,2 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe o 56% w stosunku do roku 2017.

Raport bieżący nr 48/2018

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za trzeci kwartał 2018r.

(Raport bieżący nr 48/2018)

26.10.2018 /Emitent/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości sporządzone zgodnie ze standardem MSSF 16 wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za trzeci kwartał 2018 roku oraz wartości porównawcze za trzeci kwartał roku 2017 w wysokości, w jakiej były raportowane. Dodatkowo prezentowane są dane za trzeci kwartał roku 2018 sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę w roku 2017.


Zastrzeżenie:
 Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za Q3 2018 roku jest nadal w trakcie przygotowywania, a jego publikacja nastąpi 9 listopada 2018 r.

powrót do listy

Raport bieżący nr 47/2018

Wstępne działania przygotowawcze do IPO spółki eobuwie.pl S.A. (Raport bieżący nr 47/2018)

23.10.2018 /Emitent/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nie należy upubliczniać, publikować ani rozpowszechniać, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub w części, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie i Japonii.

 

Zarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 23 października 2018 r. spółka zależna Emitenta -- eobuwie.pl S.A. -- rozpoczęła wstępne działania przygotowawcze do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) akcji eobuwie.pl S.A. oraz dopuszczenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. IPO jest rozważane w celu pozyskania przez eobuwie.pl S.A. środków na finansowanie dalszego rozwoju działalności spółki.

 

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do dystrybucji w Standach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, a Spółka nie zamierza dokonywać żadnej takiej rejestracji na podstawie Ustawy o Papierach Wartościowych.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się