Raporty bieżące

Raport bieżący nr 46/2018

Zawarcie umowy przez Emitenta

(Raport bieżący nr 46/2018)

04.10.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 października 2018 roku, otrzymał podpisaną umowę o udzielenie limitu w formie gwarancji bankowych z dnia 25 września 2018 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57.

W ramach niniejszej umowy Bank udzielił gwarancji należytego wykonania do kwoty 13 975 000 PLN (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) ważnej od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2020 roku.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych przez Grupę z Bankiem.

Łączne maksymalne zaangażowanie Banku Polska Kasa Opieki S.A. wobec Grupy CCC może zwiększyć się z 560 000 000 PLN do 573 975 000 PLN.

Raport bieżący nr 45/2018

Raport miesięczny za wrzesień 2018

(Raport bieżący nr 45/2018)

01.10.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2018 wyniosły 432,7 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13%.

Przychody za okres styczeń – wrzesień wyniosły 3270,6 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2017 o 15%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za wrzesień 2018 wyniosły ponad 338,7 mln PLN (w tym 2,9 mln PLN – eobuwie.pl S.A. i 40,6 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 10%, narastająco za okres styczeń – wrzesień wyniosły około 2545,8 mln PLN (w tym 19,4 mln PLN – eobuwie.pl S.A. i 149,0 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe o 11% w stosunku do roku 2017

Przychody w kanale internetowym za wrzesień 2018 wyniosły 88,7 mln PLN (w tym 1,2 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 52%, narastająco za okres styczeń – wrzesień wyniosły 646,0 mln PLN (w tym 5,4 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe o 59% w stosunku do roku 2017.

powrót do listy

Raport bieżący nr 44/2018

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A.

(Raport bieżący nr 44/2018)

10.09.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje, że w dniu 10 września powziął informację o podjęciu w dniu 7 września 2018 roku przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd Giełdy”) uchwały Nr 919/2018 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 210.000 obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A., o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł.


Podstawa prawna:

§ 17 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się