Raporty bieżące

Raport bieżący nr 43/2018

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A.

(Raport bieżący nr 43/2018)

07.09.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje, iż w dniu 7 września 2018 roku Zarząd BondSpot Spółka Akcyjna wydał uchwałę Nr 195/18 o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd BondSpot postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 210.000 obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki CCC S.A., o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1.000 zł.

 

Podstawa prawna:
§ 17 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Raport bieżący nr 42/2018

Raport miesięczny za sierpień 2018
 
(Raport bieżący nr 42/2018)

 03.09.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za sierpień 2018 wyniosły 405,0 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 37%.

Przychody za okres styczeń – sierpień wyniosły 2835,5 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2017 o 16%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za sierpień 2018 wyniosły ponad 325,6 mln PLN (w tym 2,0 mln PLN – eobuwie.pl S.A. i 42,7 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 39%, narastająco za okres styczeń – sierpień wyniosły około 2204,5 mln PLN (w tym 13,5 mln PLN – eobuwie.pl S.A. i 109,1 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe o 11% w stosunku do roku 2017

Przychody w kanale internetowym za sierpień 2018 wyniosły 72,6 mln PLN (w tym 1,3 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 60%, narastająco za okres styczeń – sierpień wyniosły 560,7 mln PLN (w tym 4,3 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe o 61% w stosunku do roku 2017.

powrót do listy

Raport bieżący nr 41/2018

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za drugi kwartał 2018r.

(Raport bieżący nr 41/2018)

09.08.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości sporządzone zgodnie ze standardem MSSF 16 wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za drugi kwartał 2018 roku oraz wartości porównawcze za drugi kwartał roku 2017 w wysokości, w jakiej były raportowane. Dodatkowo prezentowane są dane za drugi kwartał roku 2018 sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę w roku 2017.

Zastrzeżenie: Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za Q2 2018 roku jest nadal w trakcie przygotowywania, a jego publikacja nastąpi 24 sierpnia 2018 r.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się