Raporty bieżące

Raport bieżący nr 39/2018

Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii E Spółki
(Raport bieżący nr 39/2018)

24.07.2018 /Emitent/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. Zarząd CCC S.A. ("Spółka") informuje, że w 24 lipca 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wydał komunikat, w którym poinformował, że zgodnie z Decyzją KDPW nr 455/2018 z dnia 20 lipca 2018 r. w dniu 25 lipca 2018 r. nastąpi rejestracja 4.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, oznaczonych kodem ISIN PLCCC0000016.

Podstawa prawna:

§ 17 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych         - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 38/2018

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A.
(Raport bieżący nr 38/2018)

23.07.2018 /Emitent/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje, iż w dniu 23 lipca 2018 roku powziął informację o uchwale nr 787/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd Giełdy”) z dnia 20 lipca 2018 roku, zgodnie z którą dopuszczone do obrotu zostaje 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 25 lipca 2018 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.000 akcji serii E, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w tym dniu rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLCCC0000016”.

Uchwała Zarządu Giełdy weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna:

§ 17 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych         - Wiceprezes Zarządu

powrót do listy

Raport bieżący nr 37/2018

Warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW

(Raport bieżący nr 37/2018)

20.07.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego RB nr 31/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. informuje, iż w dniu 20 lipca 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych i warunkowej rejestracji 4.000 (czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 6/NWZA/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19.12.2012 r. zmienionej Uchwałą Nr 19/ZWZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 24.06.2015 r, oraz nadał im kod PLCCC0000016.


Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.


Podstawa prawna:
§ 17 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych         - Wiceprezes Zarządu

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się