Raporty bieżące

Raport bieżący nr 38/2018

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A.
(Raport bieżący nr 38/2018)

23.07.2018 /Emitent/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje, iż w dniu 23 lipca 2018 roku powziął informację o uchwale nr 787/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Zarząd Giełdy”) z dnia 20 lipca 2018 roku, zgodnie z którą dopuszczone do obrotu zostaje 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 25 lipca 2018 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.000 akcji serii E, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w tym dniu rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLCCC0000016”.

Uchwała Zarządu Giełdy weszła w życie z dniem podjęcia.

 

Podstawa prawna:

§ 17 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych         - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 37/2018

Warunkowa rejestracja akcji serii E w KDPW

(Raport bieżący nr 37/2018)

20.07.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego RB nr 31/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. informuje, iż w dniu 20 lipca 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych i warunkowej rejestracji 4.000 (czterech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki CCC S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 6/NWZA/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 19.12.2012 r. zmienionej Uchwałą Nr 19/ZWZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 24.06.2015 r, oraz nadał im kod PLCCC0000016.


Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.


Podstawa prawna:
§ 17 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych         - Wiceprezes Zarządu

powrót do listy

Raport bieżący nr 36/2018

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

(Raport bieżący nr 36/2018)


19.07.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządczeZarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje, o otrzymaniu w dniu 19 lipca 2018 r. trzech zawiadomień w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze:

1/ zawiadomienie z dnia 19 lipca 2018 roku od Pana Marcina Czyczerskiego – Wiceprezesa Zarządu Emitenta o nabyciu przez niego w dniu 19 lipca 2018 roku, na rynku regulowanym GPW, 5100 akcji zwykłych na okaziciela, po średniej cenie 196,33 PLN za jedną akcję;

2/ zawiadomienie z dnia 19 lipca 2018 roku od Pana Mariusza Gnycha – Wiceprezesa Zarządu Emitenta o nabyciu przez niego w dniu 19 lipca 2018 roku, na rynku regulowanym GPW, 5112 akcji zwykłych na okaziciela, po średniej cenie 195,01 PLN za jedną akcję;

3/ zawiadomienie z dnia 19 lipca 2018 roku od Pana Karola Półtoraka – Wiceprezesa Zarządu Emitenta o nabyciu przez niego w dniu 19 lipca 2018 roku, na rynku regulowanym GPW, 5500 akcji zwykłych na okaziciela, po średniej cenie 191,96 PLN za jedną akcję;

Pełna treść zawiadomień znajduje się z załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych         - Wiceprezes Zarządu

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się