Raporty bieżące

Raport bieżący nr 36/2018

Informacja o transakcjach na akcjach Spółki CCC S.A. uzyskana w trybie art. 19 MAR

(Raport bieżący nr 36/2018)


19.07.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządczeZarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent") informuje, o otrzymaniu w dniu 19 lipca 2018 r. trzech zawiadomień w trybie art. 19 ust 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze:

1/ zawiadomienie z dnia 19 lipca 2018 roku od Pana Marcina Czyczerskiego – Wiceprezesa Zarządu Emitenta o nabyciu przez niego w dniu 19 lipca 2018 roku, na rynku regulowanym GPW, 5100 akcji zwykłych na okaziciela, po średniej cenie 196,33 PLN za jedną akcję;

2/ zawiadomienie z dnia 19 lipca 2018 roku od Pana Mariusza Gnycha – Wiceprezesa Zarządu Emitenta o nabyciu przez niego w dniu 19 lipca 2018 roku, na rynku regulowanym GPW, 5112 akcji zwykłych na okaziciela, po średniej cenie 195,01 PLN za jedną akcję;

3/ zawiadomienie z dnia 19 lipca 2018 roku od Pana Karola Półtoraka – Wiceprezesa Zarządu Emitenta o nabyciu przez niego w dniu 19 lipca 2018 roku, na rynku regulowanym GPW, 5500 akcji zwykłych na okaziciela, po średniej cenie 191,96 PLN za jedną akcję;

Pełna treść zawiadomień znajduje się z załącznikach do niniejszego raportu.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych         - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 35/2018

Rejestracja obligacji serii 1/2018 w KDPW

(Raport bieżący nr 35/2018)


17.07.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego RB nr 30/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. informuje, iż 17 lipca 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację i rejestracji z dniem 20 lipca 2018 r.
w depozycie papierów wartościowych 210.000 (dwieście dziesięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii 1/2018 Spółki o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwał Zarządu Spółki Nr 02/05/2014/Z z dnia 13 maja 2014 r. oraz Nr 01/06/2018/Z
z dnia 21 czerwca 2018 r. oraz nadał im kod ISIN PLCCC0000081.

Podstawa prawna: § 17 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych         - Wiceprezes Zarządu

powrót do listy

Raport bieżący nr 34/2018

Wycofanie z KDPW obligacji serii 1/2014 w związku z ich umorzeniem związanym z refinansowaniem

(Raport bieżący nr 34/2018)

09.07.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach w nawiązaniu do raportu bieżącego RB nr 30/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9 lipca 2018 r., otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 423/2018 w sprawie wycofania z depozytu w związku z ich umorzeniem z dniem 10 lipca 2018 r., 203.150 obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako 1/2014, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLCCC0000065 i notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. Liczba obligacji po przeprowadzeniu operacji wycofania wynosi 6.850.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się