Raporty bieżące

Raport bieżący nr 33/2018

Raport miesięczny za czerwiec 2018

(Raport bieżący nr 33/2018)

02.07.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2018 wyniosły 405,4 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,9%.

Przychody za okres styczeń – czerwiec wyniosły 2024,2 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2017 o 9,6%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za czerwiec 2018 wyniosły ponad 331,2 mln PLN (w tym 2,1 mln PLN – eobuwie.pl S.A. i 21,4 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,5%, narastająco za okres styczeń – czerwiec wyniosły około 1567,8 mln PLN (w tym 9,5 mln PLN – eobuwie.pl S.A. i 21,4 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe o 4,3% w stosunku do roku 2017

Przychody w kanale internetowym za czerwiec 2018 wyniosły 71,2 mln PLN (w tym 0,6 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 36,7%, narastająco za okres styczeń – czerwiec wyniosły 401,2 mln PLN (w tym 0,6 mln PLN Karl Vögele AG) i były wyższe o 54,4% w stosunku do roku 2017.

Raport bieżący nr 32/2018

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

(Raport bieżący nr 32/2018)

29.06.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 09/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. Zarząd CCC S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku, Emitent i Adler International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Dąbrówkach, gm. Czarna, Łańcut („Adler”) zawarli aneks do warunkowej umowy zobowiązującej do sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 11 kwietnia 2018 r. („Umowa Warunkowa”) oraz umowę przyrzeczoną, na podstawie której Emitent nabył zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Łączna wartość transakcji po dokonaniu końcowego rozliczenia, wynikającego ze zmian ukończonych w międzyczasie nakładów inwestycyjnych oraz rozliczenia wyników sprzedaży od momentu zawarcia umowy przedwstępnej, wyniosła 77 mln PLN.

powrót do listy

Raport bieżący nr 31/2018

Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęciu Akcji serii E w związku z realizacją Programu Motywacyjnego 2013-2015

(Raport bieżący nr 31/2018)

29.06.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Spółka") informuje, iż w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015, jedna z osób uprawnionych posiadająca imienne warranty subskrypcyjne serii A, uprawniające do objęcia Akcji zwykłych na okaziciela serii E („Akcje”), w dniu 29 czerwca 2018 roku złożyła Spółce oświadczenie o objęciu 4.000 (słownie: czterech tysięcy) Akcji po cenie 61,35 PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych, 35/100) za jedną Akcję, tj. łącznie 245 400,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta złotych). Prawa z objętych Akcji powstaną z dniem ich zapisania na rachunku maklerskim wskazanym przez uprawnionego. Jednocześnie Zarząd informuje, że Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Warranty subskrypcyjne serii A wyemitowane zostały w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2013-2015 na podstawie uchwały nr 6/NWZA/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu Spółki, zmienionej następnie uchwałą nr 19/ZWZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. z dnia 24 czerwca 2015.

Na dzień 29 czerwca 2018 r. wszyscy managerowie objęci Programem skorzystali z uprawnienia do zamiany warrantów subskrypcyjnych na Akcje w ramach Programu Motywacyjnego 2013-2015 w liczbie łącznie 768.000 (słownie: siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy).

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się