Raporty bieżące

Raport bieżący nr 2/2005

*16.03.2005, 09:40 /Emitent/*
Zarząd Spółki CCC S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników
finansowych w roku obrotowym 2005:
1. Przychody ze sprzedaży netto - 325 000 tys. zł.
Ww. transakcje zostały zawarte w notowaniach giełdowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w
3. Zysk operacyjny ? 43,6 tys. zł.
4. Zysk netto ? 31,4 tys. zł.
Założenia prognozy
1. Otwarcie w 2005 roku 35 nowych sklepów własnych w Polsce o łącznej
powierzchni ok. 10 tys. m.kw. oraz 5 w Republice Czeskiej (w 2004 roku
Spółka uruchomiła 28 nowych sklepów o powierzchni 9,5 tys. m.kw.)
2. Podniesienie sprzedaży w istniejących sklepach o ok. 5%
W ramach realizacji planu finansowego 2005 oraz celów emisji akcji serii
D Spółka zamierza ponieść nakłady inwestycyjne w kwocie 10,2 mln zł w
związku z otwarciami nowych sklepów oraz planuje wzrost zapotrzebowania
na kapitał obrotowy w kwocie ok. 5 mln zł.
Spółka będzie dokonywała monitorowania i oceny możliwości realizacji
prognozowanych wyników finansowych przy okazji publikacji sprawozdań
kwartalnych, a w przypadku wystąpienia istotnych odchyleń od
prognozowanych wielkości, ich korekta będzie podawana w formie raportów
bieżących.
Powyższa prognoza nie była poddana ocenie :
1. Biegłego rewidenta co do kompletności oraz rzetelności przyjętych
przez CCC istotnych założeń prognozy wyników finansowych.
2. Podmiotu uprawnionego do badania w zakresie tego, czy prognozy
wyników finansowych zostały właściwie zestawione na podstawie
przedstawionych przez CCC podstaw i założeń oraz czy zastosowane do
sporządzenia prognozy wyników finansowych zasady rachunkowości są zgodne
z zasadami rachunkowości stosowanymi przez CCC.
Powyższą prognozę należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące
się z wysokim ryzykiem i niepewnością. CCC nie może zapewnić, że
prognozy te zostaną spełnione w szczególności na skutek nie spełniania
się założeń przyjętych przez CCC przy sporządzaniu powyższej prognozy (w
szczególności tych, które zostały wymienione powyżej) lub na skutek
wystąpienia czynników ryzyka wiążących się z działalnością CCC i
otoczeniem, w jakim CCC prowadzi swoją działalność.
*Podstawa prawna:* § 5 ust. 1 pkt 34 RO

Raport bieżący nr 1/2005

28.01.2005, 08:44 /Emitent/

Zarząd CCC S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania
raportów okresowych w 2005 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w następujących dniach:
- IV kwartał 2004 r. - 01.03.2005 r.
- I kwartał 2005 r. - 13.05.2005 r.
- II kwartał 2005 r. - 12.08.2005 r.
- III kwartał 2005 r. - 14.11.2005 r.
2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2005 roku zostanie opublikowany w
dniu 28.10.2005 r.
3. Jednostkowy raport roczny za 2004 rok zostanie opublikowany w dniu
20.04.2005 r.
4. Skonsolidowany raport roczny za 2004 rok zostanie opublikowany w dniu
20.04.2005 r.
Jednocześnie, zgodnie z § 58 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16
października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z późniejszymi
zmianami, Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych
i półrocznym zawarte będą skrócone jednostkowe odpowiednio kwartalne i
półroczne sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:
§ 69 ust. 1, RO

powrót do listy

Raporty bieżące w roku 2004

Sprawdź raporty bieżące w roku 2004

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się