Raporty bieżące

Raport bieżący nr 1/2007

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (Raport bieżący nr 1/2007)

02.01.2007, Emitent (09:00)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul Strefowa 6, działając odpowiednio do treści
przepisów art. 395 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie CCC Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2007 roku, początek o
godz. 13:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Uchwalenie zmian w Statucie Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa
depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 stycznia
2007 r. do godziny 15:30 w siedzibie Spółki w Polkowicach, ul. Strefowa 6, Dział Relacji Inwestorskich.
Imienne świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem,
powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce
przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada
odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego
Zgromadzenia.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych wobec zamierzonych zmian w
Statucie Spółki, Zarząd CCC S.A. powołuje dotychczas obowiązujące postanowienia jak również treść
projektowanych zmian:
§ 2 Statutu w brzmieniu:
„§ 2. Spółka działa pod firmą CCC Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją
znakiem graficznym.”
otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 2. Spółka działa pod firmą NG2 Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją
znakiem graficznym.”

Raport bieżący nr 35/2006

11.12.2006, 09:15 /Emitent/

Zarząd CCC S.A. informuje, że jednostkowe przychody CCC S.A. osiągnęły w miesiącu listopadzie
2006 roku kwotę 38,7 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w listopadzie 2005 roku o 18,4%.
Przychody za okres styczeń – listopad 2006 wynosiły 360,4 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w
analogicznym okresie 2005 o 19,2 %. Kluczowym elementem wpływającym na sprzedaż osiągniętą
we listopadzie 2006 roku miała sprzedaż detaliczna, która wzrosła w porównaniu z listopadem 2005
roku o 26,7 % (o 6,3 mln PLN). Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w listopadzie 2006
roku wynosił 77,3 %, a narastająco w roku 2006 – 64,1%. Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży
ogółem we listopadzie 2005 roku wynosił 72,3 %, a narastająco w roku 2005 – 55,8 %.

powrót do listy

Raport bieżący nr 34/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. informuje, że jednostkowe przychody CCC S.A. osiągnęły w miesiącu październiku
2006 roku kwotę 44,4 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w październiku 2005 roku o 19,5 %.
Przychody za okres styczeń – październik 2006 wynosiły 321,7 mln PLN i były wyższe od
osiągniętych w analogicznym okresie 2005 o 19,3 %. Kluczowym elementem wpływającym na
sprzedaż osiągniętą w październiku 2006 roku miała sprzedaż detaliczna, która wzrosła w porównaniu
z październikiem 2005 roku o 38,1 % (o 9,8 mln PLN). Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży
ogółem w październiku 2006 roku wynosił 79,9 %, a narastająco w roku 2006 – 62,5 %. Udział
sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w październiku 2005 roku wynosił 69,1 %, a narastająco w
roku 2005 – 53,8 %.

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się dużych firm obuwniczych w Europie i jednocześnie jednym z największych producentów obuwia w tym regionie. CCC poprzez eobuwie.pl SA jest również liderem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, w segmencie obuwia. Grupa CCC posiada sieć blisko 1.200 salonów i działa w 23 krajach w Europie i poza nią, w kanałach off-line i on-line. Modne i atrakcyjne produkty CCC i eobuwie.pl oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, jak również w Szwajcarii (przez sieć Voegele). Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych w Polsce, zatrudnia ponad 14 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. W 2017 roku sprzedaż Grupy CCC osiągnęła 4,2 mld zł (1 mld EUR), co stanowi wzrost o 32% w stosunku do 2016. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się