Raporty bieżące

Raport bieżący nr 34/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. informuje, że jednostkowe przychody CCC S.A. osiągnęły w miesiącu październiku
2006 roku kwotę 44,4 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w październiku 2005 roku o 19,5 %.
Przychody za okres styczeń – październik 2006 wynosiły 321,7 mln PLN i były wyższe od
osiągniętych w analogicznym okresie 2005 o 19,3 %. Kluczowym elementem wpływającym na
sprzedaż osiągniętą w październiku 2006 roku miała sprzedaż detaliczna, która wzrosła w porównaniu
z październikiem 2005 roku o 38,1 % (o 9,8 mln PLN). Udział sprzedaży detalicznej w sprzedaży
ogółem w październiku 2006 roku wynosił 79,9 %, a narastająco w roku 2006 – 62,5 %. Udział
sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w październiku 2005 roku wynosił 69,1 %, a narastająco w
roku 2005 – 53,8 %.

Raport bieżący nr 33/2006

09.11.2006, 09:10 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2006.
Raport zostanie przekazany dnia 13 listopada 2006 r (poprzedni termin: 14 listopada 2006).

powrót do listy

Raport bieżący nr 32/2006

07.11.2006, 09:10 /Emitent/

Zarząd CCC S.A. niniejszym informuje o podpisaniu kolejnej umowy z firmą Auchan Polska Sp. z o.o.
(Auchan). Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy CCC S.A. podpisała z firmą Auchan 12 umów. Ich
łączna wartość wynosi 16 154 513,03 PLN (słownie: szesnaście milionów sto pięćdziesiąt cztery
tysiące pięćset trzynaście złotych, 03/100).
Umowa o największej wartości – 1 726 005,60 PLN (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia
sześć tysięcy pięć złotych, 60/100) – została podpisana dnia 22.08.2006 i dotyczyła najmu lokalu w
Sosnowcu o powierzchni 372 m2 pod prowadzenie działalności związanej ze sprzedażą obuwia.
Za rozwiązanie umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta (w trybie natychmiastowym) z
przyczyn leżących po stronie najemcy przewidziano karę umowną w maksymalnej wysokości 194
184,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery zł, 0/100).
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość 10% kapitałów własnych CCC S.A.

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się dużych firm obuwniczych w Europie i jednocześnie jednym z największych producentów obuwia w tym regionie. CCC poprzez eobuwie.pl SA jest również liderem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, w segmencie obuwia. Grupa CCC posiada sieć blisko 1.200 salonów i działa w 23 krajach w Europie i poza nią, w kanałach off-line i on-line. Modne i atrakcyjne produkty CCC i eobuwie.pl oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, jak również w Szwajcarii (przez sieć Voegele). Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych w Polsce, zatrudnia ponad 14 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. W 2017 roku sprzedaż Grupy CCC osiągnęła 4,2 mld zł (1 mld EUR), co stanowi wzrost o 32% w stosunku do 2016. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się