Ład korporacyjny

Zasady ładu korporacyjnego zawarte zostały w dokumencie zatytułowanym „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętym uchwałą Rady Giełdy z dnia 13 października 2015. Zasady obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) jest zbiorem zasad postępowania zarówno dla organów spółek, jak również dla członków organów tych spółek - Rady Nadzorczej, Zarządu oraz akcjonariuszy. Spółka CCC doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych dokłada wszelkich starań, aby zasady te były stosowane w codziennym funkcjonowaniu Spółki.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami informowania, Spółka będzie raportowała wówczas, gdy nastąpi naruszenie którejś z dobrych zasad w sposób trwały lub incydentalny. Raporty będą publikowane analogicznie jak raporty bieżące oraz umieszczane na stronie internetowej Spółki.
Ponadto równolegle z raportami rocznymi, począwszy od raportu rocznego za 2009 r., publikowane są raporty dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Głównym celem polityki informacyjnej CCC S.A. jest zapewnienie równego dostępu do informacji i efektywnej komunikacji oraz budowa zaufania ze strony uczestników rynku kapitałowego, a w szczególności inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych z kraju i zagranicy.

Wśród celów szczegółowych wyróżnić można...

 • upublicznianie prawdziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji w zakresie oraz terminach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;
 • skuteczną komunikację z akcjonariuszami i innymi uczestnikami rynku kapitałowego, prowadzoną za pomocą dostępnych i dopuszczonych przez prawo narzędzi komunikacji;
 • zapewnienie równego dostępu do informacji dotyczących działalności Spółki dla wszystkich uczestników rynku kapitałowego.

CCC S.A. zapewnia równy dostęp do informacji dotyczących Spółki poprzez...

 • pełne wywiązywanie się z obowiązków informacyjnych wynikających z funkcjonowania Spółki na rynku regulowanym;
 • stosowanie zasad ładu korporacyjnego;
 • prowadzenie komunikacji ze wszystkimi uczestnikami rynku kapitałowego w oparciu o najlepsze standardy i praktyki rynkowe.

Działania podjęte w zakresie Polityki Informacyjnej są adresowane do określonych uczestników rynku kapitałowego, w tym między innymi...

 • inwestorów (indywidualnych oraz instytucjonalnych) oraz akcjonariuszy CCC S.A.;
 • podmiotów związanych z rynkiem regulowanym (Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);
 • analityków giełdowych,

oraz dostosowane do ich potrzeb informacyjnych.

Mając na względzie prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych, CCC S.A. upublicznia...

 • informacje wymagane przepisami prawa obowiązującymi spółki notowane na GPW oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016;
 • wyniki finansowe oraz raporty okresowe w terminach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa. Spółka dokłada starań, aby był to możliwie najkrótszy termin;
 • informacje o znaczących zdarzeniach mających wpływ na cenę akcji Spółki niezwłocznie po ich wystąpieniu, o ile przepisy prawa nie przewidują innego, wymaganego terminu.

Narzędzia wykorzystywane do komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego to przede wszystkim...

 • Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) – w celu realizacji obowiązków informacyjnych wynikających z obrotu akcjami na rynku regulowanym;
 • Elektroniczna Baza Informacji (EBI) – w celu dystrybucji raportów o stosowaniu ładu korporacyjnego;
 • serwis Relacji Inwestorskich na internetowej stronie korporacyjnej, gdzie dostępne są wszelkie informacje na temat Spółki takie jak raporty bieżące, prezentacje, sprawozdania finansowe, informacje na temat władz Spółki, aktualną strukturę akcjonariatu, dane kontaktowe itp.;
 • konferencje wynikowe dla analityków oraz przedstawicieli mediów, każdorazowo po publikacji wyników finansowych (materiały video z konferencji dostępne są na stronie Relacji Inwestorskich);
 • telekonferencje dla inwestorów krajowych i zagranicznych oraz analityków;
 • spotkania przedstawicieli Zarządu i Relacji Inwestorskich z inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi oraz analitykami, w tym także umożliwianie im wizyt w Spółce;
 • udział przedstawicieli Zarządu i zespołu Relacji Inwestorskich w konferencjach dla inwestorów w Polsce i za granicą;
 • dostępność zespołu Relacji Inwestorskich dla uczestników rynku kapitałowego drogą telefoniczną i elektroniczną. Spółka dokłada starań, aby odpowiedzi na pytania udzielane były niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. Termin może się wydłużyć w szczególnie uzasadnionych przypadkach i niezależnych od Spółki okolicznościach;
 • udostępnianie materiałów z Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy na stronie Relacji Inwestorskich, w tym materiałów video;
 • organizacja Dni Otwartych i Dni Inwestora zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych.

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się dużych firm obuwniczych w Europie i jednocześnie jednym z największych producentów obuwia w tym regionie. CCC poprzez eobuwie.pl SA jest również liderem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, w segmencie obuwia. Grupa CCC posiada sieć blisko 1.200 salonów i działa w 23 krajach w Europie i poza nią, w kanałach off-line i on-line. Modne i atrakcyjne produkty CCC i eobuwie.pl oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, jak również w Szwajcarii (przez sieć Voegele). Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych w Polsce, zatrudnia ponad 14 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. W 2017 roku sprzedaż Grupy CCC osiągnęła 4,2 mld zł (1 mld EUR), co stanowi wzrost o 32% w stosunku do 2016. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się