Władze spółki

Dariusz Miłek

PRzewodniczący rady nadzorczej

Wykształcenie średnie (technik górnik).

Pan Dariusz Miłek w latach 1993-2003 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa „MIŁEK” w Lubinie, a od 1995 roku w Chróstniku. W latach 1999-2004 pracował w CCC Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach jako prokurent, a od 1.07.2002 roku jako Prezes Zarządu.

Od roku 2004 do roku 2019 pełnił w Spółce CCC S.A. stanowisko Prezesa Zarządu. 
Laureat wielu prestiżowych konkursów z zakresu zarządzania. W roku 2016 został laureatem prestiżowej Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii Sukces, Rok później Prezes Dariusz Miłek otrzymał główną nagrodę European CEO Awards 2017 w kategorii Sustainable Apparel Industry.

 

Pan Dariusz Miłek nie spełnia kryteriów niezależności określonych przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogów w zakresie niezależności wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Wiesław-Oleś

Wiesław Oleś

członek RADY NADZORCZEJ

Pan Wiesław Oleś jest założycielem Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” sp.k., oraz Forum TFI SA, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, w 1991 r. złożył egzamin sędziowski, a w 1993 uzyskał uprawnienia radcy prawnego.

Po ukończeniu studiów Wiesław Oleś był m.in. członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, konsultantem programów Agencji Stanów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz współpracował m.in. z: Harvard Institute for International Development.; członkiem Rady Fundacji im. Lesława Pagi.

Prowadzi praktykę prawniczą w Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” specjalizując się
w zagadnieniach rynku kapitałowego oraz funduszy inwestycyjnych.

Wiesław Oleś pełnił między innymi funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Forum TFI SA. Obecnie jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Black Red White SA, Raport SA oraz członkiem Rady Nadzorczej CPD SA.

Pan Wiesław Oleś, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

 

Waldemar Jurkiewicz

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

„Doświadczony menedżer, zarządzający zespołami od 50 do 500 pracowników, pracujący w Zarządach oraz jako Dyrektor Generalny firm z branży IT. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej
na Wydziale Informatyki i Zarządzania oraz prestiżowe programy typu executive education w ICAN Institute i „Harvard Business Review Polska”. Ukończył liczne studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej oraz kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz nowych technologii i produktów informatycznych. Swoje bogate doświadczenie w zarządzaniu
w branży informatycznej i rozwijaniu start-up’ów w obszarze nowoczesnych technologii zdobywał pracując w wielu firmach z branży IT.

Karierę zawodową zaczynał w latach 1986-1991 jako projektant komputerowych systemów sterowania w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Metrologii Elektrycznej Lumel.

W roku 1991 był współzałożycielem spółki Max Elektronik SA, w której był Prezesem Zarządu do 2011 roku. Utworzył od podstaw 150-osobową organizację, którą zarządzał w obszarach marketingu
i sprzedaży, technologii, realizacji i back office.

W latach 2003-2007 Max Elektronik dołączył do Grupy Kapitałowej EMAX, gdzie obok sprawowania funkcji Prezesa Max Elektronik był Dyrektorem Generalnym Centrum Produktowego Produkcji Oprogramowania Grupy.

W latach 2007-2011 Max Elektronik znalazł się w giełdowej Grupie Sygnity, powstałej z połączenia Grupy Emax z Grupą Computerland, gdzie obok funkcji Prezesa Max Elektronik był Dyrektorem Generalnym Centrum Wytwarzania Oprogramowania, zarządzając zespołem ponad 500-osobowym we wszystkich spółkach Grupy na obszarze całego kraju.

Równolegle w latach 2006-2015 był Doradcą Zarządu w eobuwie.pl SA (dawnej traf s.c., Traf Sp. Jawna), wspierając Zarząd m. in. w procesie pozyskania inwestorów oraz projekcie IPO. W latach
2015-2016 sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki eobuwie.pl SA. Brał aktywny udział w procesie negocjacji warunków fuzji z inwestorem strategicznym CCC SA. Od roku 2016 jest członkiem Rady Nadzorczej eobuwie.pl SA oraz członkiem Rady Nadzorczej notowanej na rynku publicznym spółki CCC SA.”

Pan Waldemar Jurkiewicz, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie spełnia kryteriów niezależności określonych przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

 

ZOFIA DZIK

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ


Absolwentka AE w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na Stanford oraz INSEAD Business School, posiada tytuł MBA Manchester Business School; mentor, certyfikowany członek Association for Project Management (APMP), eksplorator tematu przywództwa oraz certyfikowany członek The John Maxwell Team, czołowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej wybitnych coachów, trenerów i mówców z zakresu przywództwa.

W latach 1995-2003 doradca w firmach Arthur Andersen oraz Andersen Business Consulting, Dyrektor Działu Ubezpieczeń, również odpowiedzialna za projekty dla sektora usług finansowych w zakresie: strategii, skalowalności biznesu, połączeń, omnichannel, reorganizacji i finansów.

Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (Grupa RSA) działającą w obszarze fintech, gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 S.A. - pierwszego ubezpieczyciela direct w krajach CEE (start-ups, budowanie marki, CRM, automatyzacja procesów, indywidualna ocena ryzyka, nowe technologie, agile, innowacyjne kanały dystrybucji, przywództwo, człowiek w pracy, zarządzanie talentami, sukcesja); w latach 2007-2009 funkcję członka zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków: była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. (członek rady do lipca 2015) i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji (start up) oraz Direct Pojistovna w Czechach (start up) oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A.

W latach 2006-2008 członek zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007-2010 członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2010 -2016 zasiadała jako niezależny członek w radach nadzorczych następujących spółek: KOPEX S.A. – producent sprzętu górniczego, Polish Energy Partners S.A (PEP S.A.), spółka w obszarze energii odnawialnej, 2014-2016 FSCD (Digital University), 2015- 2016 członek rady nadzorczej i komitetu audytu AmRest SE – wiodący operator w sektorze QSR w Europie, ponad 1000 restauracji - własne brandy i franchasing dla Starbucks, Pizza Hut, KFC; 2012-2016 PKOBP S.A – wiodący uniwersalny bank w CEE, gdzie pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej komitetu audytu i komitetu nominacji oraz wchodziła w skład komitetu ryzyka; 2015-2017 InPost – operator usług kurierskich i paczkomatowych, gdzie pełniła również funkcję przewodniczącej komitetu audytu, 2011-2018 ERBUD S.A. wiodąca w Polsce firma z branży budowlanej. Benefit Systems S.A. – innowacyjny integrator usług benefitowych dla pracowników i operator infrastruktury sportowej.

Od 2010 inwestor i innowator społeczny, Prezes Zarządu Humanites, think&Do tank społeczny, łączący temat Człowieka i Technologii, którego celem jest systemowe wsparcie transformacji społecznej, budowa kapitału społecznego i jakościowy rozwój społeczeństwa w czterech obszarach: Rodzina, Edukacja, Środowisko Pracy oraz Świat Kultury i Mediów, mentor, autor modelu „Spójnego Przywództwa™, programu rozwoju liderów budujących angażujące organizacje, dające pracownikom przestrzeń do zintegrowanego życia i pobudzania wewnętrznej motywacji; założyciel i dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty; Obecnie także niezależny członek rad nadzorczych następujących spółek: BRW S.A. – wiodący producent i dystrybutor mebli w Polsce i w Europie (wiceprzewodnicząca), PKP CARGO S.A. wiodący w Europie operator logistyczny i przewoźnik cargo w transporcie kolejowym (członek komitetu audytu, przewodnicząca komitetu nominacji), Sanok Rubber S.A. – międzynarodowy producent wyrobów z gumy.

Pani Zofia Dzik, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

 

filip gorczyca

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Od czerwca 2017 r. do stycznia 2019 r. Wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów. Wcześniej, w latach 2016-2017 pełnił funkcję Senior Investment Director w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał m.in. za proces pierwszej oferty publicznej, zakończony udanym debiutem na Giełdzie w Sztokholmie. W latach 2004-2016 pracował w międzynarodowej firmie doradczej PwC, gdzie od 2011 r. jako wicedyrektor odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych i raportowania finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Absolwent programu menedżerskiego na Harvard Business School w Bostonie oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA (FCCA).
Pan Filip Gorczyca spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

 

MARCIN CZYCZERSKI

PREZES ZARZĄDU

Pan Marcin Czyczerski jest doktorem nauk ekonomicznych, ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; wcześniej ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: zarządzanie finansami), a także studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych (kierunek: marketing polityczny).
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Od 2004 r. związany z Grupą Volkswagen. W latach 2010 – 2016 pracował dla Grupy Volkswagen jako Dyrektor Zarządzający Spółki Sitech Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, pełniąc jednocześnie funkcję prokurenta. W Spółce odpowiadał za zarządzanie w obszarach finansów, rachunkowości, controllingu, HR, IT i administracji. Wcześniej w Spółce pracował jako Dyrektor Logistyki i kierownik finansowy.
Od roku 2006 jest również wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz UJW w Polkowicach.
Pan Marcin Czyczerski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marcin Czyczerski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mariusz Gnych

WICEPREZES ZARZĄDU

Wykształcenie wyższe (mgr inż.), ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: organizacja i zarządzanie), a także Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (doradztwo podatkowe) oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo inwestycyjne). Pan Mariusz Gnych ukończył również studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pan Mariusz Gnych ukończył także następujące kursy i szkolenia: „Doradztwo inwestycyjne na rynku kapitałowym”, „Marketing i zarządzanie”, „Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw” – zorganizowane przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych – Centrum Prywatyzacji. Ponadto Pan Mariusz Gnych posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. 

Pan Mariusz Gnych kolejno pracował:

  • w latach 1992-1993 – w Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach jako wiceprezes zarządu,
  • w latach 1993-1994 – w Polkowickim Budownictwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach jako prezes zarządu,
  • w latach 1994-2000 – jako I wiceburmistrz gminy Polkowice,
  • w latach 2000-2004 – w CCC Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach jako dyrektor ds. marketingu,
  • w latach 2003-2004 – w CCC Factory M. Gnych Sp.k. z siedzibą w Polkowicach Dolnych jako komplementariusz,
  • od roku 2004 – w CCC Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach Dolnych jako prezes zarządu,
  • od roku 2004 – w Spółce CCC jako Członek Zarządu,
  • od roku 2007 – w Spółce NG2 SA (obecnie CCC SA) jako Wiceprezes Zarządu.

Pan Mariusz Gnych pełni funkcję Prezesa Zarządu w CCC Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (spółki zależnej Emitenta).
Pan Mariusz Gnych nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mariusz Gnych nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Karol Półtorak

WICEPREZES ZARZĄDU

Pan Karol Półtorak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz University of Derby. Z krajowym rynkiem kapitałowym związany od 1999 r. Od 1997 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych.
Od 2014 do marca 2016 pełnił funkcję wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie odpowiadał m.in. za finanse. Sprawował wówczas również funkcje członka rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, przewodniczącego Rady Nadzorczej KDPW_CCP, członka Rady Nadzorczej Centrum Giełdowe oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej GPW Centrum Usług.
Poprzednio, w latach 2011-2014 pracował dla Grupy Citi jako wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego. Pełniąc rolę szefa Biura Operacji Kapitałowych prowadził transakcje pozyskania kapitału dla spółek notowanych na GPW i ich akcjonariuszy (IPO, pre-IPO, accelerated equity offerings, follow-on, dual-listings, equity-linked), współpracując z inwestorami i emitentami, krajowymi i zagranicznymi.
W okresie 2000 – 2011 pracował dla UniCredit CAIB (Warszawa i Londyn), gdzie realizował transakcje ECM i M&A w różnych sektorach gospodarki, między innymi w sektorze retail. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe Pana Karola Półtoraka obejmują pracę audytora w PwC (1999-2000), dla Deutsche Bank Securities (poprzednia nazwa ProCapita) (1999) oraz Grant Thornton w Londynie (1998).
Pan Karol Półtorak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Karol Półtorak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Grupa CCC jest jedną z najszybciej rozwijających się dużych firm obuwniczych w Europie i jednocześnie jednym z największych producentów obuwia w tym regionie. CCC poprzez eobuwie.pl SA jest również liderem e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, w segmencie obuwia. Grupa CCC posiada sieć blisko 1.200 salonów i działa w 23 krajach w Europie i poza nią, w kanałach off-line i on-line. Modne i atrakcyjne produkty CCC i eobuwie.pl oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Szwecji, jak również w Szwajcarii (przez sieć Voegele). Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych w Polsce, zatrudnia ponad 14 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. W 2017 roku sprzedaż Grupy CCC osiągnęła 4,2 mld zł (1 mld EUR), co stanowi wzrost o 32% w stosunku do 2016. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się