Władze spółki

Dariusz Miłek

PRzewodniczący rady nadzorczej

Wykształcenie średnie (technik górnik).

Pan Dariusz Miłek w latach 1993-2003 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa „MIŁEK” w Lubinie, a od 1995 roku w Chróstniku. W latach 1999-2004 pracował w CCC Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach jako prokurent, a od 1.07.2002 roku jako Prezes Zarządu.

Od roku 2004 do roku 2019 pełnił w Spółce CCC S.A. stanowisko Prezesa Zarządu. 
Laureat wielu prestiżowych konkursów z zakresu zarządzania. W roku 2016 został laureatem prestiżowej Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii Sukces, Rok później Prezes Dariusz Miłek otrzymał główną nagrodę European CEO Awards 2017 w kategorii Sustainable Apparel Industry.

 

Pan Dariusz Miłek nie spełnia kryteriów niezależności określonych przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogów w zakresie niezależności wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Wiesław-Oleś

Wiesław Oleś

członek RADY NADZORCZEJ

Jest pomysłodawcą i założycielem Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” sp.k., ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, w 1991 r. złożył egzamin sędziowski, a w 1993 uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Po ukończeniu studiów Wiesław Oleś był m.in. członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, konsultantem programów Agencji Stanów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz współpracował m.in. z: Harvard Institute for International Development.; członkiem Rady Fundacji im. Lesława Pagi oraz
przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Forum SA., od 2015 r. jest członkiem rady nadzorczej CCC S.A. Wiesław Oleś jest prawnikiem rekomendowanym przez „Chambers Europe Guide – Europe’s Leading Lawyers for Business.
Pan Wiesław Oleś spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Marcin-Murawski

Marcin Murawski

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Ukończył studia na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, posiada uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) oraz CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). Niezależny członek rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW: GTC S.A., Apator S.A., od 2012 r. CCC S.A.
W latach 1997-2005 pracował w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. - Menadżer w Departamencie Audytu, a następnie do 2012 r. pracował w grupie WARTA jako Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji. Zatwierdzony kandydat PID (Polski Instytut Dyrektorów) na członka rad nadzorczych oraz komitetów audytu.

Pan Marcin Murawski spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

 

Waldemar Jurkiewicz

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Waldemar Jurkiewicz jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania, ukończył również liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz nowych technologii i produktów informatycznych. Swoje bogate doświadczenie w zarządzaniu w branży informatycznej i rozwijaniu start-up’ów w obszarze nowoczesnych technologii zdobywał kolejno pracując:
- w latach 1986-1991 w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Metrologii Elektrycznej Lumel jako Projektant/Konstruktor systemów sterowania;
- w latach 1991-2011 w Max Elektronik S.A. jako jej współzałożyciel i Prezes Zarządu;
- w latach 2003-2007 w Grupie EMAX jako Dyrektor Generalny Centrum Produktowego;
- w latach 2007-2011 w Grupie Sygnity jako Dyrektor Generalny Centrum Wytwarzania Oprogramowania;
- w latach 2006-2015 w eobuwie.pl S.A. (dawnej traf s.c., Traf Sp. Jawna) jako Doradca Zarządu.
Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki eobuwie.pl S.A., w której w latach 2015-2016 sprawował również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Pan Waldemar Jurkiewicz nie spełnia kryteriów niezależności określoneych przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogów w zakresie niezależności wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Piotr Nowjalis

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ


Absolwent Akademii im. Leona Koźmińskiego (Executive MBA) oraz Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomicznym (kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne, oraz na Wydziale Prawa i Administracji (kierunek: Administracja).
Ze Spółką CCC S.A. związany od 2008 roku, początkowo jako Dyrektor Finansowy, a następnie również Wiceprezes Zarządu (do 04.01.2017 r.).
Wcześniej pełnił funkcję członka Zarządu w Spółce AB SA (2003-2008), dyrektora ds. ekonomicznych w M&S Pomorska Fabryka Okien Sp. z o.o. (2002-2003) oraz dyrektora finansowego – dyrektora wykonawczego w KGHM Polska Miedź S.A. (1999-2002). Zasiadał również w radach nadzorczych m.in.: TIM S.A. (2010-2016), Ultro S.A. (2014-2016), Rotopino.pl S.A. (2011-2013), Vantage Development S.A. (2011-2015), a obecnie Dino Polska S.A. (od 2015).
Pan Piotr posiada kilkunastoletnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem finansami w spółkach kapitałowych prywatnych i publicznych. Zakres odpowiedzialności związany był z zarządzaniem strategicznym, kształtowaniem struktury kapitału, pozyskiwaniem finansowania na krajowych i zagranicznych rynkach finansowych, przeprowadzaniem emisji pierwotnych i wtórnych na GPW, zarządzaniem ryzykiem finansowym, relacjami inwestorskimi, transakcjami fuzji i przejęć, budżetowaniem i controllingiem.
Pan Piotr Nowjalis nie spełnia kryteriów niezależności określonych przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogów w zakresie niezależności wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.
 

filip gorczyca

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Od czerwca 2017 r. do stycznia 2019 r. Wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów. Wcześniej, w latach 2016-2017 pełnił funkcję Senior Investment Director w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał m.in. za proces pierwszej oferty publicznej, zakończony udanym debiutem na Giełdzie w Sztokholmie. W latach 2004-2016 pracował w międzynarodowej firmie doradczej PwC, gdzie od 2011 r. jako wicedyrektor odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych i raportowania finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Absolwent programu menedżerskiego na Harvard Business School w Bostonie oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA (FCCA).
Pan Filip Gorczyca spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

 

MARCIN CZYCZERSKI

PREZES ZARZĄDU

Pan Marcin Czyczerski jest doktorem nauk ekonomicznych, ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; wcześniej ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: zarządzanie finansami), a także studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych (kierunek: marketing polityczny).
Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Od 2004 r. związany z Grupą Volkswagen. W latach 2010 – 2016 pracował dla Grupy Volkswagen jako Dyrektor Zarządzający Spółki Sitech Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, pełniąc jednocześnie funkcję prokurenta. W Spółce odpowiadał za zarządzanie w obszarach finansów, rachunkowości, controllingu, HR, IT i administracji. Wcześniej w Spółce pracował jako Dyrektor Logistyki i kierownik finansowy.
Od roku 2006 jest również wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz UJW w Polkowicach.
Pan Marcin Czyczerski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Marcin Czyczerski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mariusz Gnych

WICEPREZES ZARZĄDU

Wykształcenie wyższe (mgr inż.), ukończył studia na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej (kierunek: organizacja i zarządzanie), a także Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu (doradztwo podatkowe) oraz studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo inwestycyjne). Pan Mariusz Gnych ukończył również studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Pan Mariusz Gnych ukończył także następujące kursy i szkolenia: „Doradztwo inwestycyjne na rynku kapitałowym”, „Marketing i zarządzanie”, „Prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw” – zorganizowane przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych – Centrum Prywatyzacji. Ponadto Pan Mariusz Gnych posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. 

Pan Mariusz Gnych kolejno pracował:

  • w latach 1992-1993 – w Przedsiębiorstwie Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach jako wiceprezes zarządu,
  • w latach 1993-1994 – w Polkowickim Budownictwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach jako prezes zarządu,
  • w latach 1994-2000 – jako I wiceburmistrz gminy Polkowice,
  • w latach 2000-2004 – w CCC Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach jako dyrektor ds. marketingu,
  • w latach 2003-2004 – w CCC Factory M. Gnych Sp.k. z siedzibą w Polkowicach Dolnych jako komplementariusz,
  • od roku 2004 – w CCC Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach Dolnych jako prezes zarządu,
  • od roku 2004 – w Spółce CCC jako Członek Zarządu,
  • od roku 2007 – w Spółce NG2 SA (obecnie CCC SA) jako Wiceprezes Zarządu.

Pan Mariusz Gnych pełni funkcję Prezesa Zarządu w CCC Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (spółki zależnej Emitenta).
Pan Mariusz Gnych nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mariusz Gnych nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Karol Półtorak

WICEPREZES ZARZĄDU

Pan Karol Półtorak jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz University of Derby. Z krajowym rynkiem kapitałowym związany od 1999 r. Od 1997 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych.
Od 2014 do marca 2016 pełnił funkcję wiceprezesa Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie odpowiadał m.in. za finanse. Sprawował wówczas również funkcje członka rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, przewodniczącego Rady Nadzorczej KDPW_CCP, członka Rady Nadzorczej Centrum Giełdowe oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej GPW Centrum Usług.
Poprzednio, w latach 2011-2014 pracował dla Grupy Citi jako wiceprezes zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego. Pełniąc rolę szefa Biura Operacji Kapitałowych prowadził transakcje pozyskania kapitału dla spółek notowanych na GPW i ich akcjonariuszy (IPO, pre-IPO, accelerated equity offerings, follow-on, dual-listings, equity-linked), współpracując z inwestorami i emitentami, krajowymi i zagranicznymi.
W okresie 2000 – 2011 pracował dla UniCredit CAIB (Warszawa i Londyn), gdzie realizował transakcje ECM i M&A w różnych sektorach gospodarki, między innymi w sektorze retail. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe Pana Karola Półtoraka obejmują pracę audytora w PwC (1999-2000), dla Deutsche Bank Securities (poprzednia nazwa ProCapita) (1999) oraz Grant Thornton w Londynie (1998).
Pan Karol Półtorak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Karol Półtorak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się