Aktualności

Raport bieżący nr 7/2018

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC za 2017r.

(Raport bieżący nr 7/2018)

12.03.2018 /Emitent/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za 2017 rok oraz wartości porównawcze za rok 2016 w wysokości, w jakiej były raportowane:

Przychody ze sprzedaży: 4 194 mln PLN (+31,7 % rdr), w tym z kanału e-commerce 606 mln PLN (+111% rdr),

Zysk brutto na sprzedaży: 2 150 mln PLN (+28% rdr), w tym z kanału e-commerce 250 mln PLN (+104% rdr),

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu: 1732 mln PLN (+30% rdr),

Pozostałe przychody i koszty operacyjne (saldo):  -13 mln PLN wobec +26 mln PLN (2016), w tym ujemne różnice kursowe -29 mln PLN (dodatnie 13 mln PLN w 2016)

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 405 mln PLN (+8,4% rdr), w tym z kanału e-commerce 88 mln PLN (+72% rdr),

EBITDA: 502 mln PLN (+12% rdr), w tym z kanału e-commerce 90 mln PLN (+72% rdr), EBITDA bez uwzględnienia kosztów programu motywacyjnego 510 mln PLN,

Saldo przychodów i kosztów finansowych: -64 mln PLN (-33 mln PLN w 2016), w tym różnice kursowe -18 mln PLN (-2 mln PLN w 2016),

Zysk brutto: 341 mln PLN (bez zmian rdr), 

Zysk netto: 303 mln PLN (-4% rdr), w tym przypisany akcjonariuszom mniejszościowym 15 mln PLN.

 

Wybrane dane bilansowe na 31.12.2017:

Stan zapasów: 1418 mln PLN (+37% rdr, -6% licząc kwartał do kwartału), w tym z kanału e-commerce 164 mln PLN (+77% rdr, -19% licząc kwartał do kwartału),

Stan zobowiązań handlowych: 236 mln PLN (+29% rdr),

Stan należności handlowych: 96 mln PLN (+4% rdr),

Kapitał własny: 1 168 mln PLN (-5,5% rdr), po uwzględnieniu zmiany wyceny zobowiązania do zakupu 25,01% akcji Eobuwie.pl SA (wzrost wyceny o 534 mln PLN),

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty: 512 mln (+257% rdr), 

Zadłużenie netto: 405 mln PLN, wartość wskaźnika dług netto/EBITDA 0,8 (1,5 na 31.12.2016).

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (OCF) wyniosły +78 mln PLN (+174 w 2016).

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej wyniosły +515 mln PLN (-10 w 2016).

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej wyniosły -222 mln PLN (-362 w 2016).

 

Łączna powierzchnia handlowa Grupy na dzień 31.12.2017 wyniosła 536 tys. m2 a liczba sklepów 925. Wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych wyniósł w 2017 roku 10,8% licząc rok do roku.

 

Zastrzeżenie: Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CCC SA za 2017 rok jest nadal w trakcie przygotowywania, a jego publikacja nastąpi 26 marca 2017.

powrót do listy

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się