Raporty bieżące

Raport bieżący nr 1/2018

Raport miesięczny za grudzień 2017

(Raport bieżący nr 1/2018)

02.01.2018 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za grudzień 2018 wyniosły 467,8 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 41,9%.

Przychody za okres styczeń – grudzień wyniosły 4.193,0 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016 o 31,6%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za grudzień 2017 wyniosły 385,1 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 33,7%, narastająco za okres styczeń – grudzień wyniosły 3.390,6 mln PLN i były wyższe o 24,0% w stosunku do roku 2016.

Przychody w kanale internetowym za grudzień 2017 wyniosły 63,2 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 103,9%, narastająco za okres styczeń – grudzień wyniosły 606,6 mln PLN i były wyższe o 111,5% w stosunku do roku 2016.

Raport bieżący nr 66/2017

Zawarcie niewiążącego wstępnego porozumienia dotyczącego nabycia od franczyzobiorcy przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie sklepów działających pod marką CCC w Rumunii oraz listu intencyjnego dotyczącego otwarcia salonów CCC w Gruzji i Kazachstanie

(Raport bieżący nr 66/2017)

22.12.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 roku, zawarł z Peeraj Brands International SRL (podmiotem prowadzącym sklepy pod marką CCC w Rumunii na podstawie umowy franczyzy z Emitentem) (dalej „Peeraj”) oraz osobami fizycznymi, będącymi udziałowcami Peeraj (łącznie z Peeraj "Sprzedający"):

(i) niewiążące wstępne porozumienie dotyczące nabycia przez Emitenta przedsiębiorstwa obejmującego prowadzenie wszystkich sklepów działających pod marką CCC w Rumunii oraz powiązanej z tą działalnością spółki Shoe Express SRL (łącznie "Peeraj CCC ") ("Transakcja") ("Wstępne Porozumienie"),

(ii) list intencyjny dotyczący otwarcia przez Peeraj sklepów CCC w Kazachstanie i Gruzji na podstawie umowy franczyzy z Emitentem, której zawarcie jest planowane w pierwszej połowie 2018 roku, przed zawarciem Transakcji ("List Intencyjny").

Łączna kwota do zapłaty przez Emitenta w ramach Transakcji określona została na 33 miliony EUR. Kwota ta może zostać odpowiednio zmieniona w zależności od rozwoju w działalności Peeraj CCC po 1 stycznia 2018 roku. List Intencyjny przewiduje, że Emitent będzie uprawniony do zatrzymania 1 miliona EUR z ceny Transakcji na poczet ceny za towary przeznaczone do sprzedaży w Kazachstanie i Gruzji.

Realizacja Transakcji jest uwarunkowana od spełnienia się szeregu warunków, m. in. dokonania odpowiednich przekształceń korporacyjnych w ramach Peeraj CCC, uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych, w tym zgody odpowiednich organów antymonopolowych, finalizacji badania due diligence oraz innych, standardowych dla tego typu transakcji. Zamknięcie Transakcji jest przewidziane na II kwartał 2018 roku.

W dniu podpisania Wstępnego Porozumienia, w ramach Peeraj CCC działa sieć 54 sklepów operowanych przez Peeraj pod marką CCC. Według danych pro forma otrzymanych od Sprzedających, sprzedaż Peeraj CCC w 2016 roku wyniosła 178 mln RON (ok. 38 mln EUR), przy zysku netto 25 mln RON (przy obowiązujących warunkach handlowych pomiędzy Peeraj CCC a Emitentem). Według danych otrzymanych od Sprzedających, przychody za okres styczeń-październik 2017 były wyższe od osiągniętych w okresie styczeń-październik 2016 o 28%.

powrót do listy

Raport bieżący nr 65/2017

Podpisanie umowy kredytowej

(Raport bieżący nr 65/2017)

21.12.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. informuje, iż w dniu 21 grudnia 2017 r. otrzymał informację od spółki zależnej CCC Russia Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie o podpisaniu umowy kredytowej z AO Citibank z siedzibą w Moskwie, ul. Gasheka 8-10, 125047 Moskwa, zwanym dalej „Citibank”. Przedmiotem umowy jest kredyt w formie limitu kredytowego (zwanego dalej „limitem”) w kwocie 9.800.000,00 USD (słownie: dziewięć milionów osiemset tysięcy dolarów amerykańskich). Limit oprocentowany będzie wg zmiennej stopy LIBOR 12M powiększonej o marżę banku. Kredyt ważny jest do dnia 31 grudnia 2018 r. z możliwością przedłużenia.

Zabezpieczenie umowy stanowi poręczenie udzielone przez CCC S.A. na kwotę 12.000.000,00 USD (słownie: dwanaście milionów dolarów amerykańskich).

Pozostałe postanowienia nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów i łączne zaangażowanie Grupy Citi wobec Grupy CCC S.A., które wyniesie maksymalnie 325.000.000,00 PLN.

CCC S.A. jest największym producentem obuwia i najszybciej rosnącą spółką obuwniczą w Europie. Po zdobyciu pozycji zdecydowanego lidera rynkowego w Polsce CCC rozpoczęła w roku 2011 intensywną ekspansję zagraniczną, zostając największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowej. Dziś Grupa CCC posiada blisko 900 salonów w 16 krajach, o łącznej powierzchni sprzedaży 500 tys. mkw. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje blisko 40 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w zaszczytnym gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG-u 20. Do końca 2017 roku CCC planuje mieć 1100 sklepów o łącznej powierzchni ponad 560 tys. mkw. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w salonach własnych w Polsce, Węgrzech, Słowacji, Czechach, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, Niemczech, Serbii, Rosji, Łotwie, Litwie, Ukrainie, Rumunii i Estonii.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zamknij