Raporty bieżące

Raport bieżący nr 50/2017

Nabycie znacznego pakietu akcji

(Raport bieżący nr 50/2017)

26.09.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie znacznego pakietu akcji

 

Zarząd Spółki CCC S.A. informuje, iż otrzymał zawiadomienie od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: Fundusz), że w wyniku rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 września 2017 roku praw do akcji serii H Spółki CCC S.A., Fundusz po zamianie praw do akcji serii H na akcje serii H zwiększy udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki powyżej 5%.

Przed nabyciem Fundusz posiadał 2 223 280 (dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt) akcji Spółki, co stanowiło 5,40% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 2 223 280 (dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,85% ogólnej liczby głosów.

W dniu 20 września 2017 roku Fundusz posiadał 2 565 649 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) akcji i praw do akcji Spółki, które po zamianie na akcje dadzą łącznie 6,23% kapitału zakładowego Spółki oraz będą uprawniały do 2 565 649 (dwa miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,37 ogólnej liczby głosów.

 

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski   – Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych        – Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący nr 49/2017

Rejestracja w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii H Spółki

(Raport bieżący nr 49/2017)

18.09.2017 /Emitent/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) informuje, że na podstawie uchwały nr 609/17 z dnia 18 września 2017 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) postanowił zarejestrować w dniu 20 września 2017 r. w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki oraz oznaczyć je kodem PLCCC0000073.


Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas, jak również nie zamierza opublikować po dacie niniejszego raportu bieżącego, jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

powrót do listy

Raport bieżący nr 48/2017

Zawarcie umów objęcia akcji serii H

(Raport bieżący nr 48/2017)

15.09.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone.

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach ("Emitent"; „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 46/2017 z dnia 6 września 2017 roku, w którym Emitent poinformował m.in. o podjęciu przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji 2.000.000 (dwóch milionów) akcji serii H Emitenta
w ramach kapitału docelowego („Akcje Serii H”) oraz decyzji o rozpoczęciu subskrypcji
i przeprowadzeniu oferty Akcji Serii H, oraz raportu bieżącego Emitenta nr 47/2017 z dnia
7 września 2017, w którym Emitent poinformował o ustaleniu ceny emisyjnej Akcji Serii H, informuje, że Emitent zawarł z inwestorami umowy objęcia 2.000.000 (dwóch milionów) Akcji Serii H o łącznej wartości, rozumianej jako iloczyn liczby objętych Akcji Serii H i ceny emisyjnej Akcji Serii H, w wysokości 530.000.000 zł (pięćset trzydzieści milionów złotych). Emitent ponadto informuje, że wymagane wkłady pieniężne na pokrycie Akcji Serii H zostały wniesione w całości.

Zastrzeżenie:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie najistotniejszych informacji na temat zasad subskrypcji akcji nowej emisji. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Spółka nie opublikowała dotychczas, jak również nie zamierza opublikować po dacie niniejszego raportu bieżącego, jakichkolwiek materiałów mających na celu promocję akcji nowej emisji lub ich subskrypcji.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.


Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski   – Wiceprezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych        – Wiceprezes Zarządu

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce prywatności

Zgadzam się
Nie zgadzam się