Raporty bieżące

Raport bieżący nr 44/2017

Zmiana umowy zobowiązującej nabycia akcji EOBUWIE.PL Spółka Akcyjna

(Raport bieżący nr 44/2017)

21.08.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 roku podpisał aneks do umowy zobowiązującej sprzedaży akcji eobuwie.pl S.A. ("Spółka") z dnia 26 sierpnia 2015 roku zawartej pomiędzy Emitentem oraz CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach (łącznie "Kupujący") oraz akcjonariuszami Spółki eobuwie.pl S.A. ("Sprzedający") oraz przy udziale Spółki, o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 51/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z treścią aneksu, Kupujący, Sprzedający oraz Spółka, uwzględniając bardzo dobrą dotychczasową współpracę oraz wzajemne perspektywy biznesowe, postanowiły o:

  • przedłużeniu o 3 lata, tj. do 28 lutego 2023 roku Opcji Call oraz Opcji Put przewidzianych w umowie, tj. prawa Kupujących do nabycia bezpośrednio lub pośrednio od Sprzedających oraz prawa Sprzedających do zbycia na rzecz Kupujących lub innego podmiotu z grupy kapitałowej Kupujących w odniesieniu do 2.501.000 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy) akcji imiennych Spółki, o wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda akcja, stanowiących łącznie 25,01% (dwadzieścia pięć procent 01/100) wartości nominalnej kapitału zakładowego Spółki ("Akcje"). Cena za Akcje została ustalona jako 25,01% z kwoty stanowiącej iloczyn EBITDA 2021 (zgodnie z definicją nadaną aneksem) x 12, przy czym o ile nie zajdzie którykolwiek z określonych w aneksie przypadków, to kwota ta nie może być niższa niż 100 mln zł (sto milionów złotych) i w żadnym wypadku nie może być ona wyższa niż 1 mld 200 mln zł (jeden miliard dwieście milionów złotych). We wskazanych w umowie lub aneksie przypadkach cena za Akcje może zostać określona w oparciu o wskaźnik EBITDA za inny okres;

  • przeznaczaniu 20% zysku netto Spółki za lata obrotowe 2019-2021 na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki.

Raport bieżący nr 43/2017

Raport miesięczny za lipiec 2017

(Raport bieżący nr 43/2017)

01.08.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za lipiec 2017 wyniosły ponad 308 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 48,4%.

Przychody za okres styczeń – lipiec wyniosły ponad 2.154 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016 o 34,5%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za lipiec 2017 wyniosły ponad 251 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 42,5%, narastająco za okres styczeń – lipiec wyniosły około 1.752 mln PLN i były wyższe o 26,6% w stosunku do roku 2016.

Przychody w kanale internetowym za lipiec 2017 wyniosły około 43 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 99,5%, narastająco za okres styczeń – lipiec wyniosły około 302 mln PLN i były wyższe o 131,1% w stosunku do roku 2016.

powrót do listy

Raport bieżący nr 42/2017

Raport miesięczny za czerwiec 2017

(Raport bieżący nr 42/2017)

03.07.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży za czerwiec 2017 wyniosły ponad 376 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 46,4%.

Przychody za okres styczeń – czerwiec wyniosły ponad 1.845 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016 o 32,3%.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych sieci CCC za czerwiec 2017 wyniosły około 308 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 35,9%, narastająco za okres styczeń – czerwiec wyniosły około 1.500 mln PLN i były wyższe o 24,2% w stosunku do roku 2016.

Przychody w kanale internetowym za czerwiec 2017 wyniosły ponad 51 mln PLN i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 117,8%, narastająco za okres styczeń – czerwiec wyniosły ponad 259 mln PLN i były wyższe o 137,2% w stosunku do roku 2016.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zamknij