Raporty bieżące

Raport bieżący nr 41/2017

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

(Raport bieżący nr 41/2017)

22.06.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 2 czerwca 2017, Zarząd CCC S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany śródroczny skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 roku. Bezpośrednią przyczyną korekty raportu jest podjęcie po dniu bilansowym przez Zarząd CCC SA decyzji o wstrzymaniu podatkowej amortyzacji wartości firmy.
W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w śródrocznym skróconym sprawozdaniu z sytuacji finansowej, śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu z wyniku finansowego i pozostałych dochodów oraz śródrocznym skróconym zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz notach objaśniających. Szczegółowy opis zmian zaprezentowano w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Raport bieżący nr 40/2017

Informacja o wyniku kontroli podatkowej (Raport bieżący nr 40/2017)

12.06.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku, że w dniu 12 czerwca 2017 roku, Spółka otrzymała wynik kontroli podatkowej CCC.eu Sp. z o.o., który kończy postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2014 -2015.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o kontroli skarbowej przedstawiono ustalenia i wnioski z przeprowadzonego postępowania kontrolnego. W wyniku czynności przeprowadzonych w ramach postępowania kontrolnego w oparciu o zgromadzoną dokumentację w zakresie badanej zasadności i wysokości pobranych kwot podatku dochodowego od osób prawnych, nieprawidłowości nie stwierdzono. Wynik kontroli nie rodzi konsekwencji podatkowych dla Spółki.

powrót do listy

Raport bieżący nr 39/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

(Raport bieżący nr 39/2017)

09.06.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów


Zarząd CCC S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2017 r.

  1. Ultro Sp. z o.o. (podmiot zależny od Dariusza Miłka), 16.690.000 głosów (11.060.000 akcji), co stanowiło 47,54% głosów na ZWZA i 36,43% ogólnej liczby głosów,
  2. Leszek Gaczorek, 3.030.000 głosów (1.990.000 akcji), co stanowiło 8,63% głosów na ZWZA i 6,61% ogólnej liczby głosów,
  3. Aviva OFE AVIVA BZ WBK, 3.063.000 głosów (3.063.000 akcji), co stanowiło 8,73% głosów na ZWZA i 6,69% ogólnej liczby głosów,
  4. NATIONALE-NEDERLANDEN OFE, 2.000.000 głosów (2.000.000 akcji), co stanowiło 5,70% głosów na ZWZA i 4,37% ogólnej liczby głosów.

CCC S.A. jest największym producentem obuwia i najszybciej rosnącą spółką obuwniczą w Europie. Po zdobyciu pozycji zdecydowanego lidera rynkowego w Polsce CCC rozpoczęła w roku 2011 intensywną ekspansję zagraniczną, zostając największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowej. Dziś Grupa CCC posiada blisko 900 salonów w 16 krajach, o łącznej powierzchni sprzedaży 500 tys. mkw. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje blisko 40 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w zaszczytnym gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG-u 20. Do końca 2017 roku CCC planuje mieć 1100 sklepów o łącznej powierzchni ponad 560 tys. mkw. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w salonach własnych w Polsce, Węgrzech, Słowacji, Czechach, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, Niemczech, Serbii, Rosji, Łotwie, Litwie, Ukrainie, Rumunii i Estonii.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zamknij