Raporty bieżące

Raport bieżący nr 40/2017

Informacja o wyniku kontroli podatkowej (Raport bieżący nr 40/2017)

12.06.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku, że w dniu 12 czerwca 2017 roku, Spółka otrzymała wynik kontroli podatkowej CCC.eu Sp. z o.o., który kończy postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2014 -2015.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy o kontroli skarbowej przedstawiono ustalenia i wnioski z przeprowadzonego postępowania kontrolnego. W wyniku czynności przeprowadzonych w ramach postępowania kontrolnego w oparciu o zgromadzoną dokumentację w zakresie badanej zasadności i wysokości pobranych kwot podatku dochodowego od osób prawnych, nieprawidłowości nie stwierdzono. Wynik kontroli nie rodzi konsekwencji podatkowych dla Spółki.

Raport bieżący nr 39/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

(Raport bieżący nr 39/2017)

09.06.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów


Zarząd CCC S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 czerwca 2017 r.

 1. Ultro Sp. z o.o. (podmiot zależny od Dariusza Miłka), 16.690.000 głosów (11.060.000 akcji), co stanowiło 47,54% głosów na ZWZA i 36,43% ogólnej liczby głosów,
 2. Leszek Gaczorek, 3.030.000 głosów (1.990.000 akcji), co stanowiło 8,63% głosów na ZWZA i 6,61% ogólnej liczby głosów,
 3. Aviva OFE AVIVA BZ WBK, 3.063.000 głosów (3.063.000 akcji), co stanowiło 8,73% głosów na ZWZA i 6,69% ogólnej liczby głosów,
 4. NATIONALE-NEDERLANDEN OFE, 2.000.000 głosów (2.000.000 akcji), co stanowiło 5,70% głosów na ZWZA i 4,37% ogólnej liczby głosów.
powrót do listy

Raport bieżący nr 38/2017

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - do raportu bieżącego nr 38/2017

(Raport bieżący nr 38/2017)

09.06.2017 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach niniejszym informuje o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 38/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku. W ww. raporcie bieżącym omyłkowo wskazano treść zapisów §6b. Statutu Spółki, który po zmianie dokonanej przez WZA otrzymał następujące brzmienie:

㤠6b.

 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 317.892 zł (trzysta siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: (a) nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; (b) nie więcej niż 1.174.920 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; oraz (c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami).
 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu związanych z programem opcji menadżerskich na lata 2017-2019
 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt (c) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii C związanych z emisją zamiennych instrumentów dłużnych, z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii G emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych serii C oraz zmiany Statutu.
 5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E są posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2012 r. (z późniejszymi zmianami), którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.
 6. Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2017 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii F w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
 7. Uprawnionymi do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 
  22
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2017 r., którzy są uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii G w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.
 8. Akcje serii E, F i G pokrywane będą wkładami pieniężnymi.”

 

Pozostała treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

CCC S.A. jest jednym z największych producentów obuwia i jedną z najszybciej rozwijających się spółek obuwniczych w Europie. Poprzez swoją spółkę zależną eobuwie.pl SA, Grupa CCC jest również liderem e-commerce na rynku obuwia w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa CCC posiada blisko 1.000 salonów, o powierzchni przekraczającej blisko 550 tys. mkw w 19 krajach w Europie i poza nią. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w Polsce, Czechach, Słowacji, Niemczech, Austrii, Słowenii, Chorwacji, Węgrzech, Bułgarii, Serbii, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Grecji i Szwecji. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje około 50 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG 20.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zamknij