Język witryny

Search

Grupa kapitałowa

struktura

W skład Grupy Kapitałowej CCC SA wchodzą:

Spółka dominująca

CCC SA - spółka zarządzająca siecią sprzedaży

Spółka akcyjna CCC SA jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej CCC i posiada 100% udziałów w kapitale spółek zależnych. Siedziba CCC SA oraz jej zakład produkcyjny mieści się na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Polkowicach.

Zarząd spółki reprezentowany jest przez Pana Dariusza Miłka – Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów w osobie Pana Mariusza Gnycha i Pana Piotra Nowjalisa.

Spółki zależne

CCC Factory Sp. z o.o.

Fabryka zajmująca się produkcją obuwia.

W 2000 r. w LSSE w Polkowicach rozpoczęto budowę fabryki obuwniczej i założono Spółkę Aspent R. Procyszyn s.k., a następnie CCC Factory M. Gnych.  W kilka lat po rozpoczęciu produkcji stała się ona największą fabryką obuwia w Polsce. W dniu 23 kwietnia 2004 roku CCC Factory M.Gnych spółka komandytowa zmieniła formę prawną na CCC Factory sp. z o.o., a w dniu 1 czerwca 2004 roku zmiana formy prawnej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na dzień 22 czerwca 2004 wszystkie udziały w spółce przejęła CCC SA. W 2005 r. w fabryce wyprodukowano po raz pierwszy milion par butów, a z każdym następnym rokiem odnotowywano liczby powyżej miliona. Podstawowym przedmiotem działalności fabryki jest produkcja obuwia, głównie skórzanego dla CCC SA. W strukturach fabryki powstał Dział Przygotowania Produkcji, który zatrudnia własnych projektantów. W ciągu roku przygotowuje on 2 kolekcje: wiosna-lato i jesień-zima. Spółka CCC posiada istotną przewagę rynkową, dzięki własnej fabryce obuwia, ze względu na elastyczne dostosowanie produkcji pod względem ilościowym i jakościowym do aktualnych potrzeb rynku. Zaletą produkowanego asortymentu jest również zróżnicowana oferta. Obuwie z fabryki spełnia kryteria najbardziej wymagających klientów, którzy stawiają na jakość i modę, jak również na dobrą i znaną markę. Znajdziemy tu produkty m. in. Lasocki czy Jennifer&Jennifer. Funkcję Prezesa CCC Factory Sp. z o.o. pełni Pan Mariusz Gnych, a jej siedziba znajduje się w sąsiedztwie CCC SA.

CCC Czech s.r.o.

Spółka zależna, odpowiedzialna za organizację sieci i sprzedaż produktów na terenie Republiki Czeskiej.

Spółka CCC Czech s.r.o. (do 21 stycznia 2013 r. - CCC Boty Czech s.r.o.) została założona 8 listopada 2004 r. przez CCC SA, w której to objęła 100 % udziałów i została jedynym wspólnikiem. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest handel hurtowy, pośrednictwo handlowe i usługowe oraz wyspecjalizowany handel detaliczny. W 2005 r. spółka otwiera pierwsze 5 sklepów, kolejne lata działalności na rynku czeskim przynoszą niezachwiany wzrost sieci CCC. Na koniec 2011 r. Spółka w Czechach posiadała 52 sklepy o łącznej powierzchni 16 470 tys. m2. Spółka zarządza organizacją sieci sprzedaży, lokując placówki w nowo powstających atrakcyjnych lokalizacjach w centrach handlowych. Prezesem zarządu spółki CCC Czech jest Pan Roman Puchala. Siedziba Spółki mieści się w Pradze.

NG2 Suisse S.a.r.l

Spółka zależna z siedzibą w Zug, Szwajcaria

Spółka NG2 Suisse S.a.r.l. została utworzona 30 kwietnia 2010 r. przez NG2 SA (obecnie CCC SA), w której to objęła 100% udziałów i została jedynym wspólnikiem. Głównym przedmiotem działalności powstałej Spółki jest zarządzanie i administrowanie prawami ochronnymi do znaków towarowych, w tym znaków „CCC”, „BOTI” i „Lasocki”. Założona Spółka przejęła wszelkie zadania realizowane przez Oddział NG2 z siedzibą w Chróstniku, w szczególności dotyczące zarządzania znakami towarowymi i pobierania opłat licencyjnych. Spółkę reprezentują Pan Piotr Nowjalis i Pan Mariusz Gnych, a jej siedzibą jest miasto Zug w Szwajcarii.

CCC Slovakia s.r.o.

Spółka zależna, odpowiedzialna za organizację sieci i sprzedaży produktów na terenie Republiki Słowackiej

CCC Slovakia s.r.o. (do 21 stycznia 2013 r. - CCC OBUV S.K. s.r.o.) została utworzona 20 grudnia 2011 roku przez NG2 SA (obecnie CCC SA), w której to objęła 100% udziałów i została jedynym wspólnikiem. Podstawowym przedmiotem działalności utworzonej spółki jest dystrybucja towarów dostarczanych przez CCC SA na terytorium Republiki Słowackiej. Zadaniem Spółki jest rozwój i promowanie sklepów pod marką CCC. Prezesem Zarządu CCC Slovakia jest Pan Roman Puchala. Siedziba spółki mieści się w Bratysławie.

CCC Hungary Shoes Kft.

Spółka zależna, odpowiedzialna za organizację sieci i sprzedaży produktów na terenie Węgier.

CCC Hungary Shoes Kft. została utworzona 26 września 2012 roku przez NG2 SA (obecnie CCC SA), która objęła 100% udziałów w spółce i została jedynym wspólnikiem. Wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 10.000.000 HUF. Podstawowym przedmiotem działalności utworzonej spółki jest dystrybucja towarów dostarczanych przez CCC SA na terytorium Węgier. Zadaniem Spółki jest rozwój i promowanie sklepów pod marką CCC. Prezesem Zarządu CCC Hungary jest Pan Piotr Nowjalis. Siedziba spółki mieści się w Budapeszcie.

 
CCC Shoes Ayakkabıcılık Ticaret Limited Sirketi
Spółka zależna, od 26 kwietnia 2013 r. w strukturze kapitałowej CCC SA, która objęła 100% udziałów i została jedynym wspólnikiem. Wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 50.000 TRY. Zadaniami utworzonej Spółki jest dystrybucja towarów dostarczanych przez CCC S.A. i organizacja sieci sprzedaży na terytorium Turcji. Prezesem Zarządu CCC w Turcji jest Pan Piotr Nowjalis. Siedziba spółki mieści się w Istambule.
CCC Austria Ges.m.b.H.
Spółka zależna, odpowiedzialna za organizację sieci i sprzedaży produktów na terenie Austrii. CCC Austria Ges.m.b.H. została utworzona 6 marca 2013 roku przez CCC SA, która objęła 100% udziałów w spółce i została jedynym wspólnikiem. Wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 100.000 EUR. Zadaniem Spółki jest rozwój i promowanie sklepów pod marką CCC. W Zarządzie Spółki CCC Austria Ges.m.b.H. zasiadają Pan Piotr Nowjalis i Pan Gerald Zimmermann. Siedziba spółki mieści się w Graz.
CCC Obutev d.o.o.
Spółka zależna, od 10 maja 2013 r. w strukturze kapitałowej CCC SA, która objęła 100% udziałów i została jedynym wspólnikiem. Wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 50.000 EUR. Zadaniami utworzonej Spółki jest dystrybucja towarów dostarczanych przez CCC S.A. i organizacja sieci sprzedaży na terenie Słowenii. Prezesem Zarządu jest Pan Gerald Zimmermann. Siedziba spółki mieści się w Mariborze.
CCC HRVATSKA d.o.o.
Spółka zależna, od 20 maja 2013 r. w strukturze kapitałowej CCC SA, która objęła 100% udziałów i została jedynym wspólnikiem. Wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 380.000 HRK. Zadaniami utworzonej Spółki jest dystrybucja towarów dostarczanych przez CCC S.A. i organizacja sieci sprzedaży Chorwacji. Prezesem Zarządu jest Pan Gerald Zimmermann. Siedziba spółki mieści się w Zagrzebiu.
CCC GERMANY GmbH
Spółka zależna, od 10 lipca 2013 r. w strukturze kapitałowej CCC SA, która objęła 100% udziałów i została jedynym wspólnikiem. Wartość kapitału zakładowego Spółki wynosi 100.000 EUR. Zadaniami utworzonej Spółki jest dystrybucja towarów dostarczanych przez CCC S.A. i organizacja sieci sprzedaży w Niemczech. W skład Zarządu Spółki wchodzą Pan Piotr Nowjalis i Fabian Kampa. Siedziba spółki mieści się we Frankfurcie nad Menem.
Kontynentalny Fundusz Powierniczy nr 968

Na podstawie stosownych umów utworzono Kontynentalny Fundusz Powierniczy z siedzibą w USA.

 

Spółka akcyjna CCC SA jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej CCC i posiada 100% udziałów w kapitale spółek zależnych. 

Siedziba Grupy oraz zakład produkcyjny mieszczą się w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Polkowicach.