Dane finansowe

 • Roczne
 • Kwartalne 2017
 • Kwartalne 2016
 • Kwartalne 2015
 • Kwartalne 2014
 • Kwartalne 2013
 • Kwartalne 2012
 • Kwartalne 2011
 • Kwartalne 2010
  2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 2012 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 2011 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2011 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010 Q1 2010
Przychody ze sprzedaży [mln PLN] 2833,5 1 846,2 720,4 3 185,3 3 185,3 2 059,2 1 394,6 534,6 2 307,0 2 307,0 1 552,3 1 039,9 431,9 2 009,1 2 009,1 1 329,9 855,9 359,7 1 643,1 1 643,1 1 059,7 643,6 221,2 1 317,5 1 317,5 881,6 583,0 256,6 1 091,3 1 091,3 726,8 484,3 184,9 1 028,6 1 028,6 708,2 440,3 195,7
Zysk z działalności operacyjnej [mln PLN] 216,1 163,9 -16,1 373,4 373,4 155,9 130,8 -4,8 256,7 256,7 130,2 105,9 10,4 243,2 243,2 144,4 92,2 5,0 167,5 167,5 72,5 39,2 -33,9 141,3 141,3 83,2 59,0 8,5 159,1 159,1 78,4 55,6 -1,9 129,1 129,1 79,1 47,9 9,2
Zysk przed opodatkowaniem [mln PLN] 178,0 129,8 -34,6 340,9 340,9 134,6 125,3 -14,7 233,0 233,0 111,7 92,9 0,9 225,1 225,1 130,1 84,7 2,2 151,3 151,3 62,1 33,7 -37,4 126,3 126,3 72,1 51,8 4,6 151,4 151,4 73,0 51,8 -3,7 122,6 122,6 73,0 43,5 7,2
Zysk netto za okres [mln PLN] 154,3 113,1 -37,6 315,5 315,5 123,3 113,3 -17,8 259,4 259,4 145,4 111,5 6,4 420,4 420,4 110,4 70,2 0,4 125,2 125,2 54,8 29,5 -39,7 106,3 106,3 62,8 45,5 2,7 122,8 122,8 58,8 41,7 -6,2 117,9 117,9 76,8 52,9 5,1
EBITDA [mln PLN] 285,3 203,8 3,5 446,1 446,1 206,6 160,0 11,4 323,6 323,6 173,6 136,4 24,1 295,9 295,9 173,8 113,5 15,8 203,4 203,4 98,8 55,8 -25,2 180,3 180,3 107,5 74,2 15,2 183,3 183,3 96,2 67,3 4,0 151,3 151,3 95,4 58,8 14,9
Aktywa razem [mln PLN] 2854,3 3 077,4 2 900,1 2 400,9 2 400,9 2 596,9 2 433,4 2 286,0 2 072,0 2 072,0 1 847,6 1 804,5 1 911,2 1 794,2 1 794,2 1 562,5 1 671,0 1 363,0 1 119,7 1 119,7 1 122,2 1 005,4 937,7 978,1 978,1 974,9 965,7 1 003,6 965,6 965,6 874,6 816,5 752,8 678,2 678,2 667,0 594,8 574,9
Aktywa trwałe [mln PLN] 1114,5 1 087,6 1 038,3 1 027,1 1 027,1 1 199,7 1 172,3 1 144,4 920,3 920,3 897,4 863,4 838,0 812,5 812,5 515,8 466,5 437,4 430,2 430,2 410,9 387,4 385,1 387,4 387,4 382,4 379,4 371,6 367,1 367,1 342,4 323,8 285,9 270,0 270,0 251,8 245,6 226,0
Aktywa obrotowe [mln PLN] 1739,8 1 989,8 1 861,8 1 373,8 1 373,8 1 397,2 1 261,1 1 141,6 1 151,7 1 151,7 950,2 941,2 1 073,2 981,7 981,7 1 046,7 1 204,5 925,6 689,5 689,5 711,3 618,0 552,6 590,7 590,7 592,5 586,3 632,0 598,5 598,5 532,2 492,6 466,9 408,3 408,3 415,3 349,2 348,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania [mln PLN] 1828,3 2 093,7 1 958,8 1 429,8 1 429,8 1 589,8 1 482,4 1 173,9 948,4 948,4 847,0 848,6 950,5 842,0 842,0 920,4 1 069,0 770,6 527,9 527,9 598,9 507,8 449,4 449,4 449,4 489,3 497,0 505,0 470,5 470,5 444,2 406,0 334,5 255,4 255,4 287,0 240,0 229,5
Zobowiązania długoterminowe [mln PLN] 732,8 732,3 732,1 660,4 660,4 398,2 399,0 404,5 335,0 335,0 337,5 251,6 256,2 256,9 256,9 278,2 278,1 193,1 193,3 193,3 171,4 175,8 163,6 124,1 124,1 147,9 162,2 165,8 208,6 208,6 221,6 135,8 128,4 105,1 105,1 36,2 51,1 76,3
Zobowiązania krótkoterminowe [mln PLN] 1095,5 1 361,4 1 226,7 769,4 769,4 1 191,6 1 083,4 769,4 613,4 613,4 509,5 597,0 694,3 585,1 585,1 642,1 790,9 577,5 334,6 334,6 427,5 332,0 285,9 325,3 325,3 341,4 334,8 339,3 262,0 262,0 222,6 270,2 206,0 150,3 150,3 250,8 189,0 153,2
Kapitał własny [mln PLN] 1026,0 983,7 941,3 971,1 971,1 1 007,1 951,0 1 112,1 1 123,6 1 123,6 1 000,6 955,9 960,7 952,2 952,2 642,1 602,0 592,4 591,9 591,9 523,3 497,7 488,2 528,7 528,7 485,6 468,7 498,6 495,1 495,1 430,4 410,5 418,3 422,8 422,8 380,0 354,8 345,3
Liczba akcji [mln szt.] 39,2 39,2 39,2 39,1 39,1 39,1 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38,4 38 ,4 38,4 38,4
Zysk na akcję [PLN] 3,94 2,89 -1,02 7,82 7,82 3,14 2,91 -0,56 6,77 6,77 3,78 2,90 0,16 10,94 10,94 2,87 1,82 0,01 3,26 3,26 1,43 0,77 -1,03 2,77 2,77 1,64 1,18 0,07 3,20 3,20 1,53 1,09 -0,16 3,07 3,07 2,00 1,38 0,13
Dywidenda na akcję [PLN] 2,59 2,59 - 2,19 2,19 2,19 2,19 - 3,00 3,00 3,00 - - 1,60 1,60 1,60 1,60 0,00 1,60 1,60 1,60 1,60 0,00 1,60 1,60 1,60 1,60 0,00 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00
Wartość księgowa na akcję [PLN] 26,20 25,12 24,04 24,81 24,81 25,72 24,30 28,96 29,26 29,26 26,06 24,89 12,13 24,80 24,80 16,72 15,67 15,42 15,41 15,41 13,60 12,96 12,71 13,77 13,77 12,65 12,21 12,98 12,89 12,89 11,21 10,69 10,89 11,01 11,01 9,90 9,24 8,99
 • Roczne
 • Kwartalne 2017
 • Kwartalne 2016
 • Kwartalne 2015
 • Kwartalne 2014
 • Kwartalne 2013
 • Kwartalne 2012
 • Kwartalne 2011
 • Kwartalne 2010
  2017 Q4 2017 Q3 2017 Q2 2017 Q1 2017 2016 Q4 2016 Q3 2016 Q2 2016 Q1 2016 2015 Q4 2015 Q3 2015 Q2 2015 Q1 2015 2014 Q4 2014 Q3 2014 Q2 2014 Q1 2014 2013 Q4 2013 Q3 2013 Q2 2013 Q1 2013 2012 Q4 2012 Q3 2012 Q2 2012 Q1 2012 2011 Q4 2011 Q3 2011 Q2 2011 Q1 2011 2010 Q4 2010 Q3 2010 Q2 2010 Q1 2010
EBITDA / Przychody ze sprzedaży 10,1% 11,0% 0,5% 14,0% 14,0% 10,0% 11,5% 2,1% 14,0% 14,0% 11,2% 13,1% 5,6% 14,7% 14,7% 13,1% 13,3% 4,4% 12,4% 13,0% 9,3% 8,7% 0,0% 13,7% 14,4% 12,2% 12,7% 5,9% 16,8% 16,8% 13,2% 13,9% 2,1% 14,7% 14,7% 13,5% 13,3% 7,6%
Zysk z działalności operacyjnej / Przychody ze sprzedaży, 7,6% 8,9% -2,2% 11,7% 11,7% 7,6% 9,4% -0,9% 11,1% 11,1% 8,4% 10,2% 2,4% 12,1% 12,1% 10,9% 10,8% 1,4% 10,2% 10,7% 6,8% 6,1% 0,0% 10,7% 11,9% 9,4% 10,1% 3,3% 14,6% 14,6% 10,8% 11,5% 0,0% 12,6% 12,6% 11,2% 10,9% 4,7%
Zysk netto za ostatnie 12 miesięcy / Kapitały własne, 33,8% 32,1% 31,4% 32,2% 32,2% 23,6% 27,5% 21,1% 23,1% 23,1% 45,5% 48,3% 44,6% 44,1% 44,1% 28,2% 27,6% 27,9% 21,2% 22,0% 18,8% 18,2% 13,1% 20,1% 21,8% 26,1% 27,0% 26,4% 24,8% 24,8% 23,2% 26,0% 25,5% 27,9% 27,9% 30,0% 28,5% 24,4%
Zobowiązania odsetkowe / Kapitał własny 121,2% 125,4% 137,1% 81,9% 81,9% 109,3% 97,6% 81,0% 64,0% 64,0% 64,5% 61,5% 72,9% 60,7% 60,7% 100,8% 134,7% 91,0% 55,4% 54,5% 67,1% 62,3% 67,5% 54,6% 53,4% 57,8% 62,3% 63,7% 56,3% 56,3% 67,8% 50,3% 51,9% 35,4% 35,4% 42,7% 31,2% 41,6%

CCC S.A. jest największym producentem obuwia i najszybciej rosnącą spółką obuwniczą w Europie. Po zdobyciu pozycji zdecydowanego lidera rynkowego w Polsce CCC rozpoczęła w roku 2011 intensywną ekspansję zagraniczną, zostając największą detaliczną spółką obuwniczą w Europie Środkowej. Dziś Grupa CCC posiada blisko 900 salonów w 16 krajach, o łącznej powierzchni sprzedaży 500 tys. mkw. Grupa CCC posiada własną fabrykę butów skórzanych, zatrudnia ponad 12 000 pracowników i rocznie sprzedaje blisko 40 mln par obuwia. Prestiż i wiarygodność finansową podkreśla obecność Spółki na GPW w Warszawie i udział w zaszczytnym gronie 20 największych spółek zaliczanych do WIG-u 20. Do końca 2017 roku CCC planuje mieć 1100 sklepów o łącznej powierzchni ponad 560 tys. mkw. Modne i atrakcyjne cenowo produkty oferowane są klientom w salonach własnych w Polsce, Węgrzech, Słowacji, Czechach, Austrii, Chorwacji, Słowenii, Bułgarii, Niemczech, Serbii, Rosji, Łotwie, Litwie, Ukrainie, Rumunii i Estonii.

Newsletter

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji, wraz ze wskazówkami dotyczącymi zmiany ustawień, można znaleźć w Polityce cookies

Zamknij